Letní vydání Zpravodaje IN

14.07.2012 19:52

Přináší aktuální informace z oblasti podporovaného zaměstnávání.

Zpravodaj vydává Česká unie pro podporované zaměstnávání a je k dispozici ke stažení na jejích stránkách.

Klíčová slova: