Lepší byznys: podpora sociálního podnikání 2013

12.10.2013 12:27

Program je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit, které splňují kritéria sociálního podnikání a mají jasnou motivaci a potenciál přinést řešení společenských problémů. Vybráno bude 12 organizací, uzávěrka pro podání žádosti je 18. listopadu.

S čím může program pomoci:

  • S vytvořením nových podnikatelských záměrů, které budou mít pozitivní sociální dopad
  • S ověřením jejich uskutečnitelnosti a udržitelnosti
  • S nastartováním inovativních aktivit již existujících úspěšných podniků

Jakou podporu program poskytne:

K účasti v první, vzdělávací části programu (do které se nyní můžete přihlásit), bude vybráno 12 uchazečů, kteří budou mít:

  • Možnost účastnit se 2 workshopů, jejichž témata budou vybrána na základě potřeb účastníků
  • Možnost účastnit se jednodenního setkání s odborníky, během kterého budou mít účastníci možnost využít jejich poradenství
  • Možnost využití individuálních konzultací, jejichž téma si účastníci vyberou sami podle svých konkrétních potřeb

Vzdělávací část se uskuteční v lednu a únoru a na konci tohoto období by měl mít každý účastník zpracovaný kvalitní podnikatelský záměr. Ti, kteří tuto část úspěšně dokončí, se budou moci přihlásit do druhé, realizační části programu, během níž vybraní žadatelé mohou získat:

  • Finanční podporu ve formě grantů (celková částka určená k čerpání grantů je 1 550 000 Kč, neformální skupiny budou moci žádat o grant v maximální výši 75 000 Kč, NNO a sociální podniky budou moci žádat o grant v maximální výši 310 000 Kč)
  • Individuální odbornou asistenci při realizaci podnikatelského plánu
  • Možnost účastnit se workshopu zaměřeného na sdílení zkušeností
  • Možnost soutěžit o cenu Your choice Your project spojenou s udělením finanční podpory na rozvoj sociálního podniku v hodnotě 125 000 Kč

Další informace jsou na stránkách Nadace VIA.

Klíčová slova: