Lepší byznys: podpora sociálního podnikání

05.01.2014 19:35

Ze 72 žadatelů o účast ve vzdělávacím programu Nadace VIA bylo vybráno 12 organizací.

12 vybraných organizací:

Autonapůl, Brno
Autonapůl provozuje carsharing – sdílení vozidel na profesionální úrovni. Lidé ve městech, kde Autonapůl působí/bude působit, získají další možnost, jak uspokojovat svoji potřebu (auto) mobility a zmírní se tak tlak na městskou infrastrukturu a životní prostředí, který automobily způsobují. Žadatel má zkušenost, že lidé využívající Autonapůl mnohem více chodí pěšky, jezdí na kole a využívají veřejnou hromadnou dopravu. To se pozitivně projevuje i na jejich zdraví. Zároveň poskytne lidem možnost využít moderní službu, která v Česku stále chybí.

FRANK BOLD, Brno
Poskytování služeb přispívající k pozitivním společenským změnám - nízkoprahových poradenských služeb v oblasti práv občanů ve styku s úřady a poradenských služeb v oblasti jejich soukromého života.

Hračkotéka, Praha
V březnu 2013 byl otevřen kamenný obchod Hračkotéka, který prodává mimo jiné ekologicky šetrné výrobky a ve kterém se zaměstnávají lidi se zdravotním znevýhodněním. Kromě zaměstnávání zde probíhá také trénink pracovních dovedností pro stejnou cílovou skupinu. Hračkotéka plánuje rozšířit svou činnost o výrobu vlastních produktů.

Jako doma, o.s., Praha
Vybudování kamenné jídelny, ve které se budou pracovně uplatňovat ženy bez domova (ženy v azylovém bydlení, či s jinak nestabilním bydlením) a jejímž produktem bude cenově dostupné a kvalitní jídlo. Benefitovat budou důchodci, samoživitelky s dětmi, ekonomicky slabší rodiny atd., ale „jídelna“ by se měla stát místem potkávání napříč sociálními vrstvami.

Strojovna, Praha
Hlavní podnikatelskou činností je pořádání pravidelných cyklů kurzů šití, opravování a přešívání oděvů a workshopy textilních technik, které povedou lektoři/rky zkušení v oboru, jak senioři/seniorky, tak osoby mladšího věku. Dále bude možné si stroj, stroje či celý prostor pronajmout. A pokud zákazníci nebudou mít chuť tvořit, mohou si přijít dát do Strojovny kávu, přečíst odborný časopis nebo knihu z obsáhlé knihovny, navštívit odbornou přednášku, promítání či mrknout na Galerii výloha.

Nakladatelství PASPARTA, o.p.s., Praha
APLA Praha, jako největší organizace zabývající se péčí o lidi s poruchami autistického spektra a souvisejícími službami v rámci dalšího rozvoje svých aktivit již delší dobu zvažovala založení sociálního podniku, kde by bylo možné vytvořit pracovní pozice pro klienty s PAS. Tento podnik zároveň svými aktivitami přispěje ke zlepšení osvěty v oblasti autismu u odborné i široké laické veřejnosti. Hlavní činností nakladatelství PASPARTA je vydávání publikací zaměřených na oblast autismu a speciální pedagogiky a organizování seminářů. Také budeme nabízet služby v oblasti grafiky a předtiskové přípravy.

Náruč, o.s., Řevnice
Občanské sdružení Náruč má dlouhodobou zkušenost s chráněnou dílnou a úspěšným zapojením osob se zdravotním postižením do práce, kterou si stabilně udržují. V kavárně Modrý domeček převyšuje poptávka dlouhodobě nabídku práce a zákazníci zároveň projevili zájem o čerstvé domácí těstoviny. Tak vznikl nápad na zřízení výrobny těstovin.

Práce pro Kraslicko, o.p.s., Kraslice
Rekonstrukce historického objektu – nejstaršího hrázděného domu v Kraslicích a zajištění základních oprav, staveních zásahů, natěračských prací, údržby a úklidu interiéru i venkovních prostranství osobami dlouhodobě nezaměstnanými. Podnikatelská činnost bude dále zahrnovat zejména manuální práce, například úklid veřejných prostranství, údržbu hřbitovů, odstraňování náletových křovin a dřevin, likvidaci invazních rostlin, čištění lesních porostů po těžbě a kalamitách včetně likvidace odklizené hmoty, čištění vodotečí, jejich břehů a okolí.

Žadatel: Re:Paráda, Brno
Re:Paráda je módně-ekologický projekt snažící se inspirovat k udržitelnější formě konzumu, sdílení, podporovat myšlenku recyklace a tvorbu začínajících módních návrhářů a tím také omezit nákup oblečení, které bylo vyrobeno při špatných pracovních podmínkách v textilních továrnách chudého jihu. Re:Paráda je knihovna, ve které si zákazníci mohou místo knížek půjčit různý počet oblečení podle toho, jak vysoké měsíční abonmá zaplatí.

RUBIKON Centrum, Praha
Firma se bude specializovat na odstraňování graffiti, nelegálního výlepu plakátů, malířské a natěračské práce. Graffiti bude odstraňovat tým natěračů složený z lidí ohrožených sociálním vyloučením a osob po výkonu trestu odnětí svobody pod vedením odborného pracovníka. Práce se budou vykonávat dle potřeb zákazníka venku, ale také ve vnitřních prostorách, v neposlední řadě půjde také o zakázky spojené s údržbou památkově chráněných objektů a malířské práce v interiéru. V rámci této činnosti se budou využívat ekologicky šetrné přípravky a barvy od českého výrobce.

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o.s., Praha
K sociálnímu podnikání inspiroval občanské sdružení velký zájem o květinové vazby a aranže, které připravují lidé s epilepsií. Zájem o tyto výrobky trvá a narůstá. Projekt AranžeriE začal v roce 2006 jen jako zájmové setkávání lidí s epilepsií při aranžování. Díky zájmu jak ze strany klientů, tak ze strany zákazníků začal v roce 2012 zkušební prodej, kterému se doteď velmi daří.

Pestrá společnost, o.p.s., Praha
Cestovní agentura Bezbatour je v ČR naprostým unikátem a zaplňuje tak díru na trhu. Zaměstnává lidi s postižením a přináší službu, která řeší problémy s cestováním lidí s postižením, seniorů, rodin s dětmi ale i například lidí s potravinovými alergiemi. Zaměřuje se totiž na bezbariérové cestování a kvalitní a ověřené zmapování lokalit.

Zdroj: Nadace VIA

Klíčová slova: