Lednovou valorizaci téměř 3,5 milionu důchodů i tisícikorunové zvýšení důchodcům starším 85 let zajistí ČSSZ automaticky

Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,4 %. Zvýšení bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Důchodcům starším 85 let navíc automaticky zvýší procentní výměru důchodu ještě o částku 1 000 Kč.

Jaké důchody se zvýší a o kolik

Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 570 Kč, tj. z 2 700 Kč na 3 270 Kč.

Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech (výdělcích), vzroste o 3,4 %. Zvýšení důchodů je upraveno nařízením vlády č. 213/2018 Sb.

 

Zvýšení důchodu při dosažení věku 85 let

Příjemcům důchodu, kteří 85. narozeniny oslavili dříve (kdykoliv před 1. 1. 2019) nebo 85 let dosáhnou v lednu 2019, náleží zvýšení o 1 000 Kč měsíčně od lednové splátky důchodu v roce 2019To se týká cca 200 tisíc seniorů

Důchodcům, kteří dovrší 85 let později než v lednu, zvýší vždy ČSSZ důchod o 1 000 Kč měsíčně od splátky důchodu v tom měsíci, v němž příjemce důchodu dosáhl 85 let. I v těchto případech bude zvýšení prováděno automaticky, aniž by o ně senioři museli žádat.

Zvýšení důchodu o 1 000 Kč těm důchodcům, kteří dosáhli nebo dosáhnou 85 let, upravuje zákon č. 191/2018 Sb., kterým se od 1. 1. 2019 mění zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.).

 

O zvýšení důchodu bude zasláno písemné oznámení

Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

 

Příklad valorizace důchodu

Je-li letos důchod vyplácen ve výši například 12 395 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2018), pak základní výměru představuje částka 2 700 Kč a procentní výměra činí 9 695 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2019 se základní výměra zvýší o 570 Kč na 3 270 Kč, procentní výměra se zvýší o 3,4 %, tj. o 330 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru).

Od lednové splátky bude výše důchodu činit 13 295 Kč měsíčně, tj. důchod se zvýší o 900 Kč. U příjemce důchodu staršího 85 let se zvýší procentní výměra důchodu ještě o 1000 Kč, důchod tedy vzroste o 1 900 Kč.

 

Valorizují se i tzv. dílčí důchody

Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se dílčená procentní výměra důchodu zvýší o 3,4 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se stanoví v dílčí výši, to znamená, že se zvýší o poměrnou část z 570 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Dílčí důchody u příjemců důchodu starších 85 let se zvýší o dílčí částku z 1 000 Kč odpovídající poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

 

Zvyšují se také příplatky k důchodům

Od lednové splátky 2019 se podle nařízení vlády č. 212/2018 Sb. zvýší i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 3,4 % celkové výše příplatku.

Zdroj: ČSSZ

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Napište písmena zobrazená na obrázku.