Kurzy znakového jazyka a českého jazyka pro osoby se sluchovým postižením

14.09.2012 14:12

Nabízí v rámci projektu I my chceme pracovat! zdarma Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Projekt, který je dotován z EU v operačním programu OP Praha Adaptabilita, je zaměřený na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením. 

 

Proč kurz znakového jazyka pro osoby se SP?

Tento kurz je určen lidem se sluchovým postižením, kteří již ovládají znakový jazyk, ale potřebují si zlepšit své vyjadřovací schopnosti a získat lepší kulturní projev. 

 

Proč kurz českého jazyka pro osoby se SP?

Kurz je zaměřen na využití praktické češtiny v běžném životě, mimo jiné i při hledání zaměstnání. Účastníci kurzu se zde naučí - jak psát životopis, motivační dopis, vlastní inzerát, dále se budou učit porozumění různým formulářům, dotazníkům, oznámením, inzerátům apod.

 

Kurz znakového jazyka se bude realizovat o víkendech v průběhu 5 měsíců, celkem bude trvat  120 vyučovacích hodin. Kurz českého jazyka bude probíhat jednou týdně v průběhu 9 měsíců, celkem bude trvat 90 vyučovacích hodin.

 

Podrobnější informace o obou kurzech najdete zde: http://www.snncr.cz/index.php?id=2&news=78

 

Přihlásit se můžete zde: http://www.snncr.cz/form.php

 

Uzávěrka přihlášek do kurzů je do 30. 9.  2012.

Maximální počet studentů v obou kurzech je 8. Oba kurzy jsou zdarma.

Klíčová slova: