Kurzy zdravého finančního řízení

21.08.2012 0:41

Podzimní vzdělávací cyklus Nadace rozvoje občanské společnosti je určen nejen ekonomům, finančním manažerům/kám a účetním, ale také zástupcům statutárních orgánů, projektovým manažerům/kám a dalším zájemcům o problematiku finančního řízení NNO.

Cyklus se sestává ze 7 celodenních seminářů, 1 půldenního semináře a 1 semináře pro NNO zdarma. Navíc všichni účastníci vzdělávacího cyklu budou v případě zájmu přednostně registrováni k účasti na bezplatném semináři Zdravé finanční řízení s ERA/Poštovní spořitelnou, kde se seznámí s možnostmi financování aktivit NNO ze strany banky a s Programem překlenovací pomoci 3P.

24. 9. 2012

Účetnictví neziskových organizací a účetní závěrka (BMV Audit - Mirka Nebuželská a Jan Černý)

 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

 • postup závěrkových prací a význam jednotlivých operací

 • zákon o účetnictví, vyhláška č.504/2002Sb., české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002

 • specifika účetnictví pro NNO

25. 9. 2012 – PRO NNO ZDARMA (přednostně pro účastníky/ce přihlášené na ostatní kurzy cyklu)

Problematika daní z pohledu neziskové organizace (KPMG - Michaela Thelenová, Ivana Stibůrková)

 • daň z přidané hodnoty

 • daň z příjmu fyzických osob

 • daň z příjmu právnických osob

 • daň darovací a daň dědická

26. 9. 2012

Vnitřní metodika (Marcela Hroncová)

 • vnitřní metodika – pojem, plán a její zásady

 • metodický řád a evidence vnitřní metodiky

 • základní zásady a praktické ukázky tvorby vnitřní metodiky pro oblast finančního řízení

 • základní vzorové dokumenty

9. 10. 2012

Audit účetní závěrky a výroční zpráva z pohledu účetní (BMV Audit - Mirka Nebuželská a Jan Černý)

 • povinnost auditu dle jednotlivých typů NNO

 • průběh auditorských prací, postupy neziskové organizace, zapojení ostatních oddělení neziskové organizace

 • povinnost výroční zprávy dle jednotlivých druhů NNO

 • obsah výroční zprávy dle zákona o účetnictví a dle specifických zákonů

10. 10. 2012

Zdroje financování a finanční řízení NNO (Člověk v tísni, o. p. s. - Jan Kamenický)

 • základní rozdělení finančních zdrojů NNO

 • finanční plány a rozpočet organizace, plánování cash-flow

 • finanční řízení projektů – projektové rozpočty

 • přímé a režijní náklady

11. 10. 2012 ½ denní seminář

Státní dotační politika (Úřad vlády ČR - Hana Frištenská)

 • dotační politiku státu a dotační proces na úrovni státního rozpočtu

 • dotační priority jednotlivých ministerstev

 • vícezdrojové financování NNO

 • analýza vybraného Rozhodnutí o dotaci

22. 10. 2012

Smluvní vztahy v neziskovém sektoru a nový občanský zákoník (Lenka Deverová)

 • smluvní vztahy v neziskovém sektoru

 • základní typy smluv (darovací a sponzorská smlouva)

 • vzory některých nejčastěji používaných smluv

 • nový občanský zákoník z pohledu jednotlivých forem NNO

23. 10. 2012

Controlling v NNO a interní kontrola projektů poskytovaných Evropskou komisí (Člověk v tísni, o. p. s. - Jan Kamenický a Lucie Kinkorová)

 • neziskový sektor a jeho specifika – srovnání neziskových organizací a podnikatelských organizací z pohledu controllingu

 • projektový controlling a jeho řízení

 • externí kontroly projektů a příprava na ně

 • projekty financované Evropskou komisí

24. 10. 2012

Strategické a operační plánování v praxi NNO (Petr Vrzáček)

 • používané metody strategického plánování, analytické práce

 • operacionalizace strategických cílů

 • případová studie, ukázka a rozbor strategického plánu a poslání organizace

 • metodika strategického plánu na míru pro vlastní organizaci

29. 10. 2012 – PRO NNO ZDARMA

Zdravé finanční řízení s ERA/Poštovní spořitelnou (Martin Steinbrücker)

 • výběr a spolupráce s bankou

 • bankovní produkty a jejich možnosti využití pro NNO

 • prezentace Programu překlenovací pomoci 3P

 • jak sestavit žádost o návratný nadační příspěvek a kdy o něj požádat, hodnotící proces a výběrová kritéria

Cena za jeden seminář: 1 350,- Kč celodenní semináře / 700,- Kč půldenní seminář

Při registraci 2 a více účastníků z jedné organizace 10 % sleva z konečné částky

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5)

Časový harmonogram seminářů: 10:00 – 16:30 (půldenní seminář 10:00 - 13:30)

Kontakt: kurzfr@nros.cz, tel.: 227 217 211/62

Vyplněnou přihlášku (ke stažení na NROS) zašlete do 14. 9. 2012 na uvedenou e-mailovou adresu.

Klíčová slova: