Kurzy o sexualitě lidí s mentálním postižením naposledy zdarma

13.02.2012 22:36

Pořádá je na přelomu března a dubna v Plzni a Českých Budějovicích Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy.

Projekt „Vzdělávání v oblasti sexuality“ vrcholí. Nyní se lze přihlásit do inovovaných kurzů zaměřených na sexualitu lidí s mentálním postižením, které jsou naposledy v podobném rozsahu zcela zdarma. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách prostřednictvím ověřovacích kol kurzů získají informace, které přispějí k efektivnějšímu naplňování standardů kvalityposkytovaných služeb v neziskových organizacích.
Hlavním cílem projektu „Vzdělávání v oblasti sexuality“ je podpořit profesionální přístupy k otázkám sexuality osob s mentálním postižením. Realizátorem projektu je Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Západní Čechy. V rámci projektu probíhají dva typy vzdělávacích kurzů. První je specificky zaměřen na pracovníky v sociálních službách, a druhý typ kurzu reaguje na vzdělávací potřeby sociálních pracovníků. Součásti projektu je také informační portál na adrese http://sexualita.diakonie.cz, který obsahuje nabídku vzdělávacích kurzů a další informace.
Druhá (ověřovací) kola kurzů se budou konat na přelomu března a dubna 2012. Oproti prvním kolům se bude část kurzů konat nejen v Plzni, ale i v Českých Budějovicích aby se zvýšila dostupnost pro jihočeské kolegy.  V nabídce je kurz „Sexualita lidí s mentálním postižením I.“ určený pro sociální pracovníky. Pracovníci v sociálních službách mohou využít kurz „Sexualita lidí s mentálním postižením II.“. Oba kurzy jsou připraveny tak, aby pokryli témata, která specificky vyplývají z rozdílných náplní obou pracovních pozic.
Nabízené kurzy jsou díky podpoře Evropského sociálního fondu pro účastníky zdarma. Cílem projektu „Vzdělávání v oblasti sexuality“ je připravit takové vzdělávací kurzy, které budou reflektovat specifické potřeby pracovníků pracujících se sexualitou lidí s mentálním postižením. Z tohoto důvodu jsou oba kurzy v pořádané v rámci projektu neakreditované a zacílené na zadavatele a poskytovatele registrovaných sociálních služeb v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením.
Více informací o projektu „Sexualita aneb život se vším všudy – vzdělávací programy v oblasti sexuality“ naleznete na webových stránkách http://sexualita.diakonie.cz, případné dotazy a přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: ales.mentberger@diakonie.cz nebo kontaktujte přímo koordinátorku projektu Veroniku Pavlíkovou Brožovou na telefonu 739 244 617,

Projekt „Vzdělávání v oblasti sexuality“ je podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Klíčová slova: