Kurz titulkování I.

Kurz zaměřený na problematiku titulkování videí pro neslyšící diváky povedou 26. dubna v Praze lektoři Miroslav Pošta, Denisa Melčová a Filip Machač.

Datum: 26. 4. 2023 (přihlašování do 21. 4. 2023)
Čas: 9:00 – 17:00 
Kde: Senovážné nám. 978, 110 00 Praha; místnost č. 154
Jazyk semináře: český jazyk, český znakový jazyk
Cena: 2 200 Kč (řádní členové Komory mají slevu 20%, přidružení členové slevu 15%)
Lektoři: Miroslav Pošta, Denisa Melčová, Filip Machač
 

Účastníci potřebují vlastní notebook (ne Apple) a sluchátka!

Kurz je vhodný i pro neslyšící zájemce. V případě zájmu o tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem nám to prosím napište do poznámky v objednávce.

Obsah kurzu:
Kurz je zaměřen na úvod do problematiky titulků a titulkování pro neslyšící. Účastníci získají základní znalosti o parametrech titulků a specificích titulků pro neslyšící. Osvojí si také práci v titulkovacím programu Subtitle Edit.

Lektoři:
Miroslav Pošta je audiovizuální překladatel. Kromě překladových titulků tvoří i titulky pro neslyšící. O titulkování napsal dvě knihy (Titulkujeme profesionálně a Titulkujeme: Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích) a o audiovizuálním překladu přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zastupuje Jednotu tlumočníků a překladatelů v evropské organizaci Audiovisual Translators Europe.
Denisa Melčová je tlumočnice znakového jazyka. V rámci různých projektů a spoluprací se věnuje také tvorbě titulků pro neslyšící, např. spolupracuje s agenturou zajišťující titulky pro neslyšící diváky festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednáší o titulkování pro neslyšící. V rámci spolupráce s centry se specifickými potřebami při vysokých školách vedla prakticky zaměřené semináře o tématu titulkování.
Filip Machač je hlavním zaměřením tlumočník znakového jazyka, věnuje se ale také titulkování videí a filmů pro neslyšící diváky. Spolupracuje např. s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy na titulcích k výukovým videím pro neslyšící a nedoslýchavé studenty nebo s agenturou zajišťující titulky pro neslyšící diváky festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.

Registrace na webu České komory tlumočníků znakového jazyka.

Klíčová slova: