Kurz Programu Portage ve Zlíně

Pořádá Středisko rané péče EDUCO Zlín ve dnech 26. – 28. dubna 2022.

Program Portage je komplexní metodický program zaměřený na pomoc dětem se specifickými potřebami a jejich rodinám určený pro sociální pracovníky, speciální pedagogy a všechny, kteří s těmito dětmi pracují.

Program Portage se zaměřuje na dvě důležité oblasti. První z nich je nastavení spolupráce s rodiči tak, aby dítě bylo cíleně stimulováno ve všestranném vývoji. Druhou oblastí je nezbytná podpora rodiny jako celku, jelikož pro vývoj dítěte je důležité, aby k tomu měla rodina zajištěné optimální podmínky. 

„Na kurzu Programu Portage si ukážeme, jak tyto dvě oblasti v rodině podpořit, abychom z pozice odborníků vstupujících do intimního prostředí rodiny poskytli potřebnou podporu vývoje dítěte a celé jeho rodiny. Naším cílem je zvýšení kvality života vašich klientů,“ říká metodik Střediska rané péče EDUCO Zlín Jana Čelůstková a přibližuje tak náplň 3denního kurzu. 

Program Portage přivezli do České republiky před 24 lety pracovníci Dětského centra Paprsek v Praze PhDr. Jaroslav Šturma s kolegyní Mgr. Jitkou Vávrovou. Pořádali tehdy kurzy tohoto programu vedené Mollie White z Velké Británie a dlouho byli jeho jedinými nositeli u nás.

Od roku 2020 převzalo štafetu pořádání akreditovaných kurzů Středisko rané péče EDUCO Zlín a stalo se jediným pracovištěm v ČR, které poskytuje tuto možnost vzdělávání.  Od roku 2006 pořádá EDUCO pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně supervizní setkání konzultantů metody Portage, kterého se účastní nejen poradci z EDUCA, ale i poradkyně z raných péčí v Olomouci a v Třebíči, pracovnice Rehabilitačního stacionáře ze Zlína a Speciálně pedagogických center ze Zlína i z Kyjova.

Posláním Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. je již od roku 2005 poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do sedmi let. Jde o terénní sociální službu, kdy poradkyně dojíždějí do rodin a zdarma poskytují potřebné rady a podporu rodinám, které o službu projeví zájem. V současné době je v péči EDUCA 110 rodin z celého Zlínského kraje. 

Registrace na kurz a více info na www.ranapecezlin.cz.

Alžběta Sošková

Klíčová slova: