Kurz počítačových dovedností

22.05.2012 20:45

Uskuteční se v červnu v Praze v rámci projektu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR "I my chceme pracovat!", zbývají ještě volná místa.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (www.snncr.cz) realizuje po dobu dvou a půl let projekt "I my chceme pracovat!". Projekt je dotovaný z Evropské unie v operačním programu OP Praha Adaptabilita a je zaměřený na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením. Partnerem projektu je Centrum denních služeb SNN v ČR (http://www.cds-psn.eu/), které se podílí na organizaci některých kurzů.

V prostorách Centra denních služeb, které sídlí na adrese Darwinova 24, 143 00 Praha 12 – Modřany, se bude v červnu realizovat Kurz počítačových dovedností.

Kurz proběhne v termínech:

4. 6. – 12.6. 2012 od 8:30 do 16:30 hod.,

a 13.6. 2012 od 8:30 do 12:30 hod.

každý den v uvedeném čase, celkem 60 hodin

Uzávěrka přihlášek je do 1.6.2012. Jsou ještě volná místa.

Všichni absolventi kurzů budou podpořeni při hledání pracovního uplatnění. Kapacita zájemců o kurzy je max. 55 lidí. Na vzdělávací část bude navazovat program tréninkového zaměstnání, kde 12 úspěšných absolventů kurzů získá pracovní místo, které bude v rámci projektu po dobu 6 měsíců finančně podporováno.

Klíčová slova: