Kurz finanční gramotnosti

21.04.2013 21:40

Zájemce se sluchovým postižením zve Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, tlumočník do znakového jazyka a simultánní přepis budou zajištěni.

V kurzu, který je zdarma, se bude probírat celá řada témat, týkajících se osobních financí. Dozvíte se:
 
- Jak hospodařit se svými penězi?
- Jak nejlépe spořit?
- Důchodová reforma – jak a kam ukládat peníze na svůj důchod – je výhodný nebo nevýhodný druhý pilíř penzijní reformy a proč?
- Půjčky a úvěry, co bych měl vědět, než si půjčím?
- Jak financovat své bydlení?
- Pojištění majetku, investice, jak chránit  své peníze.
 
Kdy:
23. 4.
21. 5.
4. 6.
18. 6. 
27. 6.
vždy od 16 do 19.15 hodin
 
Kde: SNN v ČR, Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín. Zasedací místnost je ve 2. patře.
 
Tlumočník do znakového jazyka a simultánní přepis budou zajištěni.
 
Přihláška do kurzu: http://www.snncr.cz/form.php
 
Klíčová slova: