Kuře partnerem

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu péče o znevýhodněné děti v České republice do 18 let skrze projekt od neziskové organizace, projektové záměry lze předkládat do 16. ledna 2023.

Projekt má reagovat na společenské problémy a potřeby ve výše uvedené oblasti a významně přispěje k dlouhodobému přínosu v péči o děti do 18 let.

V rámci aktivit projektu od NNO je vítán především přenos dobré praxe a její šíření, prosazování systémových změn a zasazení se o systémový dopad, získávání zkušeností ze zahraničí a mezinárodní spolupráci, hostování,  multioborovost a spolupráci s dalšími odbornými organizacemi (síťování), spolupráce s akademickou sférou, sdílení výsledků s dalšími subjekty z oboru – uspořádání konferencí či kulatých stolů a další aktivity spojené s cílem výzvy.

Více informací na stránkách projektu Pomozte dětem.

 

Klíčová slova: