Kulturní aktivity pro neslyšící

V květnu se mohou zúčastnit v Praze pěti akcí s tlumočením do českého znakového jazyka. 

Úterý 3.5.  v 9:00 hodin Okna do pravěku  - lektorovaný program  (Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68, 110 00 Nové Město) -  vhodné pro rodiny s dětmi a školy pro neslyšící

Odkaz na doplňující informace o výstavě:

Nové expozice // Okna do pravěku - YouTube

Popis výstavy:

Objevte ve zcela nové expozici, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let! Uvidíte na 2 000 exponátů od malých zkamenělých larev trilobitů až po obřího amonita a zcela nové modely pravěkých zvířat v životní velikosti. Národní muzeum nezapomíná ani na děti. Součástí expozice jsou také unikátní animace, které jsou téměř v každé vitríně. Ty jsou zaměřeny převážně na dětské publikum a velmi hravě a poučně vysvětlují složité procesy vzniku fosílií. Zároveň jsou v každé místnosti haptické exponáty (odlitky reálných fosílií), na které si budete moci sáhnout. V neposlední řadě je expozice doplněna o interaktivní lavice, kde je komiksovou formou představena paleontologie a nejznámější exponáty.

 

Úterý 3.5.  v 15:00 hodin Okna do pravěku  - lektorovaný program  (Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68, 110 00 Nové Město) -  vhodné pro rodiny s dětmi a dospělé neslyšící

Odkaz na doplňující informace o výstavě:

Nové expozice // Okna do pravěku - YouTube

Národní Muzeum nová Výstava- Okna do Pravěku 01/2022-National Muzeum Prague - Windows Prehistory - YouTube

Popis výstavy:

Objevte ve zcela nové expozici, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let! Uvidíte na 2 000 exponátů od malých zkamenělých larev trilobitů až po obřího amonita a zcela nové modely pravěkých zvířat v životní velikosti. V expozici Okna do pravěku můžete ve čtyřech výstavních sálech obdivovat jedinečné exponáty, které představují světové milníky v poznání historie života na Zemi a to z dob od prvohor až po čtvrtohory. Seznámíte se zde s prvohorními živočichy nebo uvidíte vzácnou nejstarší suchozemskou rostlinu světa. Poznáte i jedny z nejstarších známých plazů a podíváte se do očí zatím našemu jedinému českému dinosaurovi Burianosaurovi augustai nebo děsivě vyhlížejícímu šavlozubému tygrovi. Zjistíte také, že naše území bylo svědky sopečné činnosti a vzniku různých jezer i močálů. V samotném závěru expozice vás pak uvítá mamut s malým mamuťátkem v životní velikosti a prohlédnete si originální kostru srstnatého nosorožce, který, jak sami zjistíte, rozhodně nechce zůstat zavřený jen ve vitríně.

 

Úterý 10. 5. v 9.00 hodin Staň se entomologem! Entomologická expedice v Prokopském údolí (Sraz v 9.00 hodin v metru Nové Butovice) -  vhodné pro rodiny s dětmi a školy pro neslyšící

Popis akce: Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území?
Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.

 

Úterý 17.5. v 19.00 hodin Domácí štěstí hned divadelní představení (Divadlo Semafor, Dejvická 27, Praha 6)

 

Popis akce: Manželství Diany a Huga je v krizi. Ona - marketingová ředitelka, on – umělec na volné noze. O veškerý chod domácnosti se stará on - ona vydělává. Ale nefunguje to.
Do jejich domácnosti doslova vtrhne hospodyně Vilemína Gruntorádová z agentury Domácí@štěstí.hned. Poradí, jak vyčistit skvrny od vína a rzi, jak vypnouti vrásky, jak zvětšit poprsí i zahnat bolesti hlavy. Okamžitě vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku a rozhodne se − proti vůli obou manželů − udělat vítr i v jejich vztahu.
Zjistíme, jak řešily krize v kuchyni a loži naše babičky, jak dosáhnout slasti v oblasti lásky a jak tuto slast vyžadovat.
Dozvíme se, že "normální mužský chce, aby jeho žena stále stála za hřích", a také to, že "politici žádné manželské štěstí nemají", i že "schopná žena si nikdy nevezme muže méně schopného" a "dá−li Pánbůh zdraví − tak i hříchy budou". Takových a dalších, léty prověřených pravd z jeviště zazní desítky.
Vilemína Gruntorádová si ví rady v každé situaci, až je někdy "na zabití".

 

Videopozvánka v ČZJ: https://www.youtube.com/watch?v=sdgMsivUbXQ

Ukázka z předsavení: domaci@stesti.hned - ukázka divadelního představení krátká - YouTube

Podrobnosti k akci: SNN: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED (snncr.cz)

 

Sobota 21.5. Open house 2022  v 11.00 hodin Nová libeňská synagoga

                                                     v 14.00 hodin Kramářova vila

Neděle 22.5. Open house 2022 v 11.00 hodin Hotel International

                                                    v 14.00 hodin Dům Diamant

 

Zde formulář k přihlášení: https://forms.gle/ATiYXyrVBFTPzDX89

Zde pozvánka v ČZJ: https://youtu.be/Ols6VGAOwOQ

Popis akce: Tlumočnický modul Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se do akce Open house Praha zapojuje již pátým rokem. Jedná se o jedinečnou příležitost podílet se na smysluplné akci a zároveň se mnohému naučit. Mladí tlumočníci zprostředkovávají komentované prohlídky neslyšícím návštěvníkům v bezpečném, vstřícném a estetickém prostředí, což má významný vliv na výsledném dojmu z celého festivalu architektury v očích neslyšící veřejnosti. O tom, že se jedná o dobře nastavený model svědčí stále se zvyšující zájem o prohlídky ze strany osob se sluchovým postižením. Společně s organizátory klademe důraz na to, aby nikdo z návštěvníků nebyl opominut, a z toho důvodu tlumočené prohlídky do českého znakového jazyka jsou zároveň z mluvené češtiny simultánně přepisovány profesionály z České unie neslyšících do češtiny psané. Jsme velmi rádi, že v rámci tlumočnické praxe vznikají také užitečné dokumenty shrnující dosavadní zkušenosti např. Desatero pro přípravu prohlídky, která bude tlumočena do znakového jazyka.

 

Vstupné na prohlídky je pro držitele karet ZTP a ZTP/P zdarma.

Není-li uvedeno jinak, rezervujte emailem na kamkukatkoo@gmail.com.

Klíčová slova: