Kulturní aktivity pro neslyšící

Únorový program připravilo Národní muzeum ve spolupráci s KukátkOO, cz.

Úterý 8.2. v 9.00 a v 15:00 hod. Tváře války – lektorovaný program - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi i neslyšící dospělé    

Výstava „Tváře války“ vysvětluje, jak obyvatelé různých částí světa svou účast ve válečných aktivitách legitimizovali náboženskou ideologií a jak si prostřednictvím boje a krveprolévání ujasňovali svůj vztah k bohům i k ostatním lidem, jak vůdci a panovníci budovali svou pozici skrze archetyp válečníka. 

Výstava obsahuje řadu unikátních předmětů. K zhlédnutí je kolekce cínových vojáčků zapůjčená z fondů Vojenského historického muzea, která dokládá, jak střetnutí evropské civilizace a „primitivních“ válečnických praktik fascinovalo naše předky – a jejich děti – na začátku 20. století. A zároveň připomíná, že příprava na válku zůstává důležitou součástí dětských her i v moderní společnosti.

Jedním z nejkrásnějších a nejnápadnějších z vystavených předmětů je maska mongolského boha války, jež v sobě spojuje půvab uměleckého zpracování i odlesk krutosti bojových střetnutí, připomíná význam války v náboženských obřadech a její dopad v každodenním životě.

Šestidílný japonský paraván ze 17. století ukazuje výjevy z povstání Hógen, které se odehrálo v roce 1156 v Kjótu jako pokus změnit pořadí nástupnictví na císařském trůnu. Paraván ukazuje osvobození císařského paláce z rukou povstalců, průlom špatně střežené brány a panický útěk povstaleckých velitelů.

Čelenky, tomahavky a dýmky míru (kalumety) severoamerických Dakotů pocházejí ze sbírek Vojty Náprstka, tedy z nejstarších fondů muzea.

Odkaz na akci: https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/tvare-valky  

 

Úterý 15.2. v 9.00 a v 15:00 hod. Kulturní rozmanitost Austrálie a Oceánie – lektorovaný program - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi i neslyšící dospělé    

Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zajímavé muzejní exponáty a přiblíží pestré kultury Austrálie a ostrovů Oceánie. Důraz je kladen na tradiční ostrovní kultury a běžný život tamějších společností.

Odkaz na akci: Kulturní rozmanitost Austrálie a Oceánie - Národní muzeum (nm.cz)

 

Úterý 22.2. v 10:00 a 15:00 hod. Život našich praprapra… babiček a dědů - Národopisné muzeum Národního muzea v Praze (Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi    

Přijďte se blíže seznámit s duchovním životem našich předků. Zaměříme se zejména na myšlenkový svět venkovanů 18. a 19. století, který se v mnoha ohledech lišil od oficiální církví prezentované věrouky. Výstava ukazuje, jak se tyto představy projevovaly v pověstech a rituálech, ve výtvarném umění i v běžných předmětech denního užití.Uvidí, jak lidé žili a bydleli, jak se oblékali a pracovali. Na jejich cestě je bude provázet kouzelná skříňka a budou také plnit nejrůznější úkoly. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, kde si děti mohou potisknout bílé kapesníky tiskátky s lidovými vzory, vyrobit dřevěnou hračku či jiný tradiční výrobek.

Odkaz na akci: https://www.nm.cz/program/pro-skoly/zivot-nasich-praprapra-babicek-a-dedu 

V případě zájmu pište na nada@lintel.cz

Naďa Hynková Dingová

Klíčová slova: