Kulturní akce v prosinci

Program s tlumočením pro neslyšící rodiny s dětmi a dospělé neslyšící milovníky kultury připravuje Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených.

Zde odkaz na stránky, kde najdete pozvánku v ČZJ (omlouváme se, že neposíláme odkaz přímo na samotnou pozvánku, ale věříme, že ji na stránkách najdete) https://www.infocentrum-sluch.cz/aktualne/nase-prosincove-akce/
 

KULTURNÍ PODZIM TAMTAMU - PROSINEC

 

Středa 1. 12.  v 9:00 hod. Baroko na vlastní kůži - zážitkový projekt (České muzeum hudby, Karmelitská 2/4,  Malá Strana)    

Baroko na vlastní oči, uši, ruce, nohy a v neposlední řadě i hrdlo! Pocity gestem, hudbou i barvou, aneb: „Zveme vás na baroko!“ Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme do období baroka, které pak ztvárníme jak dobovým písmem, tak secvičením složitější barokní skladby. Expresí barokně emotivního výrazu bude i hra na sochy a v neposlední řadě i tančení vznešené polonézy.

 
Středa 1.12.  v 15:00 hod. Historická budova a Pantheon - komentovaná prohlídka  (Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 ) -  vhodné pro dospělé a rodiny s dětmi
 
Historická budova v čele Václavského náměstí, jedna z nejvýznamnějších pražských budov, prohlášená v roce 1962 za národní kulturní památku, tvoří s Novou budovou výrazný architektonický kontrast. Historická budova prošla významnou rekonstrukcí a znovu se návštěvníkům otevřela 28. října 2018 – v den stého výročí Československé republiky. V listopadu 2019 propojila oba objekty nově vybudovaná podzemní chodba s unikátní multimediální expozicí.
Panteon v překladu z řečtiny znamená chrám, kde se uctívala božstva. Národní muzeum na Václavském náměstí se jedním takovým pyšní. Je to místnost přímo pod kupolí v prvním patře a připomíná významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění převážně z 19. a 20. století.
 
Úterý 7. 12.  v 9:15 hod.  Vyber si řemeslo - lektorovaný program (Muzeum hlavního města Prahy, Dům u Zlatého prstenu -Týnská 630/6, Staré Město) - vhodné pro neslyšící děti a rodiny s dětmi   
 

Program žáky seznamuje se základní charakteristikou středověkého města a s vybranými řemesly a řemeslnickými dílnami. Poznávací proces  proběhne díky různorodým aktivitám - kreslení, loutkohra, identifikace a třídění předmětů souvisejících s řemesly. Základem je komplexní i individuální přístup k žákům a propojování minulosti se zkušenostmi ze současnosti.

 
Úterý 14.12.  v 9.00 hod. Půjdem spolu do Betléma - Národopisné muzeum Národního muzea v Praze (Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi    

Jak vypadaly Vánoce našich praprababiček a jak se na ně připravovaly? Povídání o Vánocích a adventu, vánočních zvycích a symbolech.Žáci se dozvědí, kdo je to svatá Barbora a svatá Lucie, jak vypadala štědrovečerní večeře a zahrají si příběh o narození Ježíška. Ve výtvarné dílně si vyrobí různé vánoční předměty.

 
Úterý 14.12.  v 15.00 hod. Půjdem spolu do Betléma - Národopisné muzeum Národního muzea v Praze (Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi    

Jak vypadaly Vánoce našich praprababiček a jak se na ně připravovaly? Povídání o Vánocích a adventu, vánočních zvycích a symbolech.Žáci se dozvědí, kdo je to svatá Barbora a svatá Lucie, jak vypadala štědrovečerní večeře a zahrají si příběh o narození Ježíška. Ve výtvarné dílně si vyrobí různé vánoční předměty.

 
Sobota 18. 12.  v 16:00 hod.  Já bych rád k Betlému (Divadlo Říše loutek, Žatecká 98/1, Praha 1 – Staré Město) -  vhodné pro neslyšící děti a rodiny s dětmi
 
Hra je převyprávěním biblického vánočního příběhu o narození Ježíška formou srozumitelnou těm nejmenším divákům. Vedle pastýřů, Tří králů a dokonce i loupežníků putujících do Betléma s dárky pro malého Ježíška, se setkáme i s nezbedným Raráškem, který se bude snažit poutníkům všechno pokazit. Naštěstí je tu Anděl, který nakonec vše uvede na pravou míru.

 

Naďa Hynková Dingová

Klíčová slova: