Kulturní akce pro neslyšící

Na červen jsou domluveny komentované prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka v Národním muzeu, Muzeu města Prahy a Salmovském paláci. 

Úterý 14.6.  v 9:00 hodin Když hvězdy září  - lektorovaný program  (Nová budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Vinohrady) -  vhodné pro rodiny s dětmi a školy pro neslyšící

Odkaz na doplňující informace o výstavě:

 

Popis výstavy:

Výstava Když hvězdy září připomíná známé a slavné, ale také třeba dnes již téměř zapomenuté hvězdy českého divadelního umění posledních dvou století. Výstava prostřednictvím toho nejlepšího a nejzajímavějšího ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea ukazuje, jakými peripetiemi procházelo za více než dvě stě let postavení divadelních tvůrců ve společnosti. Ve výstavě tak budete mít možnost vidět předměty z osobních pozůstalostí velkých hereckých hvězd (např. Ema Destinnová, Hana Kvapilová, Jindřich Mošna, Oldřich Nový, Adina Mandlová, Svatopluk Beneš, Karel Höger, Vlasta Chramostová, Radovan Lukavský a mnozí další). Vystaveny jsou jejich šperky, oblečení a módní doplňky, osobní i ateliérové fotografie, obrazy a busty, drobné artefakty z každodenního a uměleckého života, anebo pozoruhodné dokumenty. Konkrétně si můžete prohlédnout například šperky Emy Destinnové, pracovnu Oldřicha Nového, šaty Adiny Mandlové, mobiliář z bytového divadla Vlasty Chramostové nebo kouzelné Popelčiny šaty a střevíček z pohádky Tři oříšky pro Popelku. K vidění je i cena Thálie udělená Josefu Abrhámovi v roce 2020 či Český lev udělený Ivanu Trojanovi v témže roce. Na konkrétních životních a uměleckých příbězích několika desítek významných osobností české Thálie se nabízí zamyšlení nad tím, jak velké herecké hvězdy ovlivňují životní, módní či estetický ideál své doby, co v různých časech obnášelo být slavným a společensky uctívaným, jaké tvůrčí i osobní konflikty formovaly jejich životní dráhy.

Tvůrci se přitom nevyhýbají ani kontroverzním tématům, například co v reálu mnohdy znamená rčení, že úspěch se neodpouští, jak do tvorby a života zasahovaly moc a politika, jaká tvůrčí a osobní dramata mnozí herci prožívali. Výstava také ukazuje méně známé, či dokonce neznámé skutečnosti, jak tyto osobnosti žily ve svém soukromí, anebo čím se zabývaly mimo svou profesi. Výstava ukazuje osudy hvězd české Thálie na pozadí doby, vzdává hold hereckému umění ve všech podobách a variantách, žánrech i uměleckých druzích a především chce připomenout, že každý z těch hereckých příběhů skrývá v sobě život člověka.

 

Úterý 14.6.  v 15:00 hodin Když hvězdy září  - lektorovaný program  (Nová budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Vinohrady) -  vhodné pro rodiny s dětmi a dospělé neslyšící

Odkaz na doplňující informace o výstavě:

 

Popis výstavy:

Výstava Když hvězdy září připomíná známé a slavné, ale také třeba dnes již téměř zapomenuté hvězdy českého divadelního umění posledních dvou století. Výstava prostřednictvím toho nejlepšího a nejzajímavějšího ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea ukazuje, jakými peripetiemi procházelo za více než dvě stě let postavení divadelních tvůrců ve společnosti. Ve výstavě tak budete mít možnost vidět předměty z osobních pozůstalostí velkých hereckých hvězd (např. Ema Destinnová, Hana Kvapilová, Jindřich Mošna, Oldřich Nový, Adina Mandlová, Svatopluk Beneš, Karel Höger, Vlasta Chramostová, Radovan Lukavský a mnozí další). Vystaveny jsou jejich šperky, oblečení a módní doplňky, osobní i ateliérové fotografie, obrazy a busty, drobné artefakty z každodenního a uměleckého života, anebo pozoruhodné dokumenty. Konkrétně si můžete prohlédnout například šperky Emy Destinnové, pracovnu Oldřicha Nového, šaty Adiny Mandlové, mobiliář z bytového divadla Vlasty Chramostové nebo kouzelné Popelčiny šaty a střevíček z pohádky Tři oříšky pro Popelku. K vidění je i cena Thálie udělená Josefu Abrhámovi v roce 2020 či Český lev udělený Ivanu Trojanovi v témže roce. Na konkrétních životních a uměleckých příbězích několika desítek významných osobností české Thálie se nabízí zamyšlení nad tím, jak velké herecké hvězdy ovlivňují životní, módní či estetický ideál své doby, co v různých časech obnášelo být slavným a společensky uctívaným, jaké tvůrčí i osobní konflikty formovaly jejich životní dráhy.

Tvůrci se přitom nevyhýbají ani kontroverzním tématům, například co v reálu mnohdy znamená rčení, že úspěch se neodpouští, jak do tvorby a života zasahovaly moc a politika, jaká tvůrčí a osobní dramata mnozí herci prožívali. Výstava také ukazuje méně známé, či dokonce neznámé skutečnosti, jak tyto osobnosti žily ve svém soukromí, anebo čím se zabývaly mimo svou profesi. Výstava ukazuje osudy hvězd české Thálie na pozadí doby, vzdává hold hereckému umění ve všech podobách a variantách, žánrech i uměleckých druzích a především chce připomenout, že každý z těch hereckých příběhů skrývá v sobě život člověka.

 

Úterý 21.6.  v 9:15 hodin Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara  - lektorovaný program  (Muzeum města Prahy - Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město) -  vhodné pro rodiny s dětmi a školy pro neslyšící

Odkaz na doplňující informace o výstavě:

 

Popis výstavy:

Výstava akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody a příběhy. S výjimkou krátkých epizod v útlém dětství žil a pracoval Jaroslav Foglar v Praze, dychtivě nasával atmosféru míst, kde bydlel i kde pracoval či se setkával s členy oddílu, a tu poté transformoval do tajuplných měst svých románů. Výstava umožňuje utřídit městské inspirace a motivy Foglarovy tvorby v souvislosti a v kontextu s tehdejším prostředím Prahy.
Milovníci foglarovek všech věkových skupin jsou základní cílovou skupinou výstavy, zážitek Foglarova mystického města zprostředkuje projekt i těm nejmladším
Scénografická a iluzivně řešená historická část výstavy je instalována v sklepních prostorách Domu U zlatého Prstenu, v nadzemní části se nachází galerie obrazů s pražskými motivy, připomínající neopakovatelnou atmosféru Prahy 1. poloviny 20. století. Obrazová galerie připomíná město dětství a mládí Jaroslava Foglara, Prahu jako inspiraci nezapomenutelného spisovatele populárních příběhů pro děti a mládež.

 

Úterý 28.6.  v 15:00 hodin ZENGA ⁠–⁠ japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an - komentovaná prohlídka (Salmovský palác, Hradčanské nám. 1, 118 00 Praha 1-Hradčany) -  vhodné dospělé neslyšící

Odkaz na doplňující informace o výstavě:

Popis výstavy:

Národní galerie Praha vystaví vůbec poprvé část sbírky Kaeru-an, tedy sbírky „Z žabí chýše“, která představí japonskou zenovou malbu a kaligrafii ze 17.⁠–⁠20. století. Tuto unikátní kolekci zenového umění Národní galerii Praha daroval v roce 2019 nizozemský umělec a sběratel Felix Hess.

 

Vstupné na prohlídky je pro držitele karet ZTP a ZTP/P zdarma.

Není-li uvedeno jinak, rezervujte emailem na kamkukatkoo@gmail.com.  

Klíčová slova: