Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

Grant je určen na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost, uzávěrka pro příjem žádostí 13. července 2020.

Minimální výše nadačního příspěvku: 25 000 Kč

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Uznatelné náklady od:  29. června 2020
Nejzazší čerpání nadačního příspěvku: 30. 11. 2020

Místo realizace: NNO, která má v okrese Mladá Boleslav sídlo, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytuje služby.

 

Více informací na stránkách NROS.

Klíčová slova: