Křišťálový kamínek 2013

13.07.2013 2:00

Ocenění za mimořádné činy lidí s handicapem vyhlásila v rámci XXI. ročníku Evropských dnů handicapu Asociace TRIGON, nominace lze zasílat do 13. září 2013.

Nominováni mohou být:

¨      osobnosti - za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
¨      osobnosti s handicapem -  za mimořádný čin nebo aktivitu
¨      osobnosti za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu

Další podrobnosti v přiložené výzvě.

Klíčová slova: