Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji

Nominace kandidátů k ocenění navrhuje do 31. října, a to v sedmi kategoriích: sociální služby, děti, mládež, volnočasové aktivity, zdravotní oblast, ochrana přírody a ekologické aktivity, spolková a komunitní činnost, humanitární a rozvojová pomoc, dobrovolní hasiči.

Pokud znáte dobrovolníka, jehož činnost by si zasloužila ocenění v některé z uvedených oblastí, neváhejte navštívit webové stránky www.kresadlo-ok.cz, kde najdete nominační formulář s bližšími informacemi. Nominace mohou být zasílány od 4. října do 31. října 2021. Nezávislá komise následně rozhodne o osmi oceněných. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2021 proběhne v prosinci 2021 v Olomouci.

Organizací ceny Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji realizuje Maltézská pomoc, Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a společností Hestia – Centra pro dobrovolnictví. Hlavním partnerem akce je Olomoucký kraj.

Klíčová slova: