Krajský plán vyrovnává příležitosti pro občany se zdravotním postižením

12.03.2012 0:17

Moravskoslezský kraj podpořil celkovou částkou 2 226 000 Kč 16 projektů zaměřených na vznik nebo udržitelnost výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením.

Dále na podporu doplňkové specializované dopravy či informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci postižených osob.
 
Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je zaměřen na finanční podporu projektů, díky nimž dochází k realizaci opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Podpora je zaměřena na pořízení strojů, technologického zařízení nebo vybavení pracoviště, včetně souvisejících stavebních úprav, díky čemuž dojde ke vzniku, rozšíření nebo zachování výrobního programu nebo služby  pro osoby se zdravotním postižením. Podpora je také zaměřena na problematiku podporovaného zaměstnávání, na vznik, rozvoj a provoz doplňkové specializované dopravy, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě.
 
Do Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012 bylo přijato celkem 29 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4 612 500 Kč. Vzhledem k celkové alokované částce v rozpočtu kraje ve výši 2 226 000 Kč Moravskoslezský kraj podpořil celkem 16 projektů, čímž byly všechny finanční prostředky k tomuto účelu určeny vyčerpány.
Šárka Vlčková, tisková mluvčí
 
Klíčová slova: