Krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra

28.12.2006 20:33

Do sociální a pracovní rehabilitace rozhodně patří nácvik práce s kompenzačními pomůckami, které napomáhají nějaké dovednosti a usnadňují ji. Zatímco s jednoduchými pomůckami je zácvik relativně jednoduchý a je součástí rehabilitačního kurzu, existuje mezi kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené kategorie pomůcek, jejichž obsluha není zrovna jednoduchá a vyžaduje odborníky ze zcela jiné profese než sociální či zdravotní. Jedná se o počítače se speciální výbavou, které umožní uživatelům číst a psát, pořizovat, uchovávat, vyhledávat informace. Mimo jiné sociální služby se touto činností zabývají krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra. Metodickým vedením je pověřen Tyflokabinet - metodické centrum tyflopomůcek SONS.

Klíčová slova: