Kraj dá na sociální služby pro zdravotně postižené 6 milionů