Konto BARIÉRY - Nadační investiční fond

17.03.2013 22:06

Do výběrového řízení se mohou přihlásit registrovaní poskytovatelé služeb rané péče, uzávěrka je 15. dubna 2013.

Nadace bude při výběru přihlížet k tomu, v jakém rozsahu byly poskytovateli služby kráceny dotace (%) z krajského úřadu, a to v uplynulých dvou letech. Zároveň zohlední počet žádostí o službu rané péče, které poskytovatel nemůže uspokojit (uveďte prosím důvod).

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Vyplněná přihláška - formulář
2. Konkrétní žádost o podporu – motivační dopis
3. Doklad o registraci organizace; doklad o registraci služeb rané péče
 
Tyto dokumenty je třeba odevzdat do 15. dubna 2013. Organizace, které postoupí do užšího výběru, nadace vyzve k předložení dalších podkladů (podrobně zpracovaný rozpočet, doporučení dvou nezávislých garantů, kopie zakládací listiny a registrace poskytované sociální služby).
 
Kontaktní adresa:
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
tel. 224 230 216, 224 214 452 e-mail: veronika.sutnarova@bariery.cz

Klíčová slova: