Konkurz České televize pro zprávy v českém znakovém jazyce

03.02.2012 15:29

Na pozici neslyšícího editora českého znakového jazyka, uzávěrka přihlášek je 24. února.

NÁPLNÍ PRÁCE je:
- výběr, sestava a úprava textů zpráv
- výběr foto pro grafiku každé zprávy
- supervize jazykového projevu moderátora
- spolupráce se slyšícími editory a s týmem zpravodajství
- koordinace spolupráce moderátora a týmu v režii

Další informace jsou v přiloženém souboru.

Klíčová slova: