Konference Universal Learning Design 2013 opět v Brně

28.11.2012 18:32

Již třetí ročník konference Universal Learning Design připravují v těchto dnech zaměstnanci střediska Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci. Po úspěších předchozích ročníků bylo rozhodnuto, že konference zaměřená na univerzální přístupnost dokumentů osobám se smyslovým postižením se uskuteční 11.–15. února 2013 opět v Brně. Organizátoři uvítají návrhy na workshopy, prostor je ještě i pro jednotlivé přednášky.

Tematické zaměření konference se nebude příliš lišit od předchozích ročníků. Znovu by se měla stát především platformou ke sdílení zkušeností mezi odborníky, kteří praktickým způsobem zajišťují obecnou přístupnost vzdělávání na vysokých školách, stejně jako otevřenou bránou pro širší zainteresovanou veřejnost.

Konference bude rozdělena do čtyř základních tematických sekcí:

* Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky
* Jazyková kompetence sluchově postižených, role znakových jazyků a transkripce mluvené řeči v terciárním vzdělávání
* Obecná přístupnost elektronických dokumentů a veřejných knihoven pro účely terciárního vzdělávání
* Kompenzační nástroje specifických poruch učení a dalších typů diverzity v terciárním vzdělávání

Jako klíčový mluvčí vystoupí profesor Arthur I. Karshmer, vedoucí Katedry analytiky a technologie na Fakultě managementu Univerzity v San Francisku. Mezi jeho odborné zájmy patří problematika počítačových rozhraní pro uživatele se specifickými nároky a zpřístupňování matematiky pro zrakově postižené.

V obou přednáškových sálech budou prezentovány příspěvky ve 4 jazycích. Příspěvky přednášené v angličtině budou simultánně tlumočeny do mezinárodního znakového jazyka, dále je možno využít přepisu do anglického i českého jazyka. Semináře a kulaté stoly nabídnou prostor učitelům, organizacím a institucím, které mají zájem prezentovat své učební metody a didaktické nebo servisní technologie.

Konference ULD 2013 se bude konat pod záštitou prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity jako jedna z aktivit projektu ExpIn (Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.

Přihlásit se na konferenci je možné prostřednictvím webových stránek www.uld-conference.org/registrace. Abstrakty příspěvků mohou být zasílány do 1. prosince, stejně jako návrhy workshopů. Do 1. ledna je pak otevřena registrace posterů, které mohou být na konferenci vystaveny.

Klíčová slova: