Konference Institutu pro důstojné stárnutí Diakonie ČCE

21.05.2014 21:17

V průběhu konference budou diskutovány a projednány návrhy a podněty z expertních regionálních kulatých stolů, v rámci kterých byly v Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové s pracovníky zdravotních a sociálních služeb a místních samospráv diskutovány problémy, priority a potřebná opatřeních v této oblasti. Představeny budou také podněty z mezinárodní konference, kterou Diakonie ČCE uspořádala 12. května v Praze a na které vystoupili přední odborníci z Izraele, Švédska, Francie, Německa a Velké Británie.

Program konference je v příloze.

Olga Mutlová

Klíčová slova: