Konference Fóra neslyšících

Uskuteční se 1. prosince v Olomouci na téma Cíle udržitelného rozvoje a jejich naplňování pro osoby se zdravotním postižením - nesmíme být pozadu. 

Konference proběhne v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, ulice Jeremenkova 1191/40a, Olomouc.

Sál má kapacitu cca 50 osob, sedadla jsou uspořádána stupňovitě (lože). Pro případ snížené mobility budou k dispozici sedadla v první řadě – vhodné pro vozíčkáře. Prosím, nahlaste nám tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu co nejdřív, nejpozději do 28. listopadu 2022, abychom vám mohli zajistit místa.

Sluchově postižení, včetně neslyšících či nedoslýchavých osob, mají k dispozici přepis.

Neslyšící uživatelé znakového jazyka budou mít k dispozici dva tlumočníky znakového jazyka.

Aula je klimatizována.

Obracejte se prosím v otázkách komunikačních pomůcek či jiných speciálních potřeb na e-mail: organizace.nsn@gmail.com co nejdříve.

Registrační formulář.

Roman Lupoměský

Klíčová slova: