Koncert pro Willíka

30.05.2012 23:18

Benefiční akci spojenou s výstavou a prodejem výrobků členů sdružení pořádá 3. června občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem ve spolupráci s Nadací Divoké husy.

Koncert se uskuteční v neděli 3.června 2012 od 17 hodin v prostorách „Naší kavárny“ v areálu Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč. Vstupné na koncert činí 50 Kč.

Na koncertu vystoupí kapely Šestet (vokální kvintet zaměřený na jazzovou klasiku, úpravy popových a latinskoamerických písní, filmovou hudbu, do repertoáru zařazuje i skladby Bacha a Mozarta) a Tremoloboty (hudební kvarteto kombinující prvky jazzu, rocku, latiny, hitola a folku).

Součástí akce bude prezentace činnosti občanského sdružení Willík. Benefiční akce bude pokračovat v pondělí 4. června 2012, kdy bude možné se na stejném místě od 11 do 17 hodin setkat s členy občanského sdružení Willík a podpořit činnost této neziskové organizace zakoupením výrobků členů tohoto sdružení (k mání budou např. trička, šperky z korálků, drobné hudební nástroje, keramika apod).

Výtěžek charitativní akce (ze vstupenek, prodeje výrobků a finančních darů získaných během konání akce) bude použit na letní rekondiční pobyt rodin vychovávajících dítě s Williamsovým syndromem a na zajištění muzikoterapeutického programu pro děti.

Nadace Divoké husy podpoří akci tím, že výtěžek z akce zdvojí.

Více informací na: www.willik.tym.cz, www.divokehusy.cz, www.nasekavarna.com, www.sestet.cz, www.3moloboty.czechian.net

Poznámka:
Williamsův syndrom je vrozená vzácná genetická porucha, která sebou nese řadu zdravotních potíží, nejčastěji postižení srdce a různé odchylky psychomotorického vývoje, včetně mentálního postižení. Příčinou těchto problémů je abnormalita v oblasti 7. chromozomu, výskyt poruchy se udává cca 1:10 000 porodů. Williamsův syndrom se nedá léčit, lidé s Williamsovým syndromem potřebují celoživotní podporu.

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem vzniklo v roce 2006 jako svépomocná rodičovská skupina, v současné době spolupracuje s cca 40 rodinami z celé České republiky. Mezi stěžejní činnosti sdružení patří šíření informací oWilliamsově syndromu mezi odbornou i laickou veřejnost, pořádání rodinných setkání a rekondičních pobytů, sdružení podporuje integraci lidí s Williamsovým syndromem do společnosti, hájí jejich práva a speciální potřeby.

Klíčová slova: