Komunitní nadace Blanicko - Otavská a Město Strakonice

27.04.2012 16:59

Společné grantové kolo má uzávěrku 11. května, neziskové organizace mohou získat na projekt 25 000 až 36 667 Kč.

Projekty se mohou týkat těchto tematických okruhů: 

A - Realizace aktivit reagujících na potřeby a problémy identifikované Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice nebo aktivit reagujících na tématický rok (2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity nebo 2012 - Rok dudáků).

B. Podpora komunitních akcí neziskových organizací a partnerů zdravého města, především podpora zapojování občanů do komunitního rozvoje a podpora dobrovolnictví.

C. Podpora kapacit místních neziskových organizací (např. rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání, podpora fundraisingu, propagace apod.).

Více informací a formulář žádosti získají žadatelé na stránkách Zdravého města Strakonice - www.zdravemesto.strakonice.eu nebo www.konabo.cz.

Klíčová slova: