Komunitární program Health (Zdraví)

07.02.2013 21:50

Výzva Evropská komise v zastoupení Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitelemá uzávěrku 22. března 2013.

Z pohledu pacientských organizací lze žádat o podporu ve třech typech programů

1) Projektové granty
2) Operační granty
3) Granty na pořádání konferencí

Pro rok 2013 jsou vypsána následující témata projektových grantů:

1. Zlepšení přístupu k časné diagnóze HIV/AIDS nejohroženějších skupin v prioritních regionech
2. Chronické choroby a podpora zdravého stárnutí (zaměřeno na osoby 65+ a jejich zdravý životní styl)
3. Podpora inovativních řešení odpovídajících Evropskému inovativnímu partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí
4. Pilotní sítě kooperace mezi pediatrickými onkologickými centry
5. Pilotní sítě spolupráce mezi vysoce specializovanými neurologickými, klinickými neurofyziologickými a neurochirurgickými centry
6. Podpora vytvoření informačních sítí zaměřených na léčbu plicní mesotheliomy

V rámci "Operačních grantů" lze podpořit některé z klíčových provozních nákladů, které se pojí s aktivitami žadatelů v oblasti zdravotnické agendy shodující se s cíli Programu Zdraví, a to zejména těch přesahujících běžné účetní období (tj. překlenovací granty).

V případě grantů na pořádání konferencí musí jít o organizace, jejichž hlavní cíl se shoduje s tématy aktuálního výročního plánu činnosti (tj. výše jmenovaná témata). Samozřejmostí je značný evropský rozměr konference.

Všechny projekty musí mít výrazný inovativní charakter a respektovat požadavek evropské dimenze projektu (tj. obvykle 6-10 partnerů v min. 2 různých zemích), nesmí generovat zisk, musí být zajištěno kofinancování, získat lze podporu až do výše 60 % způsobilých výdajů.

Uzávěrka pro podávání žádostí je všech třech typech relevantních programů je 22. března 2013.
Zdroj: APO

Více informací na stránkách Evropské komise.

Klíčová slova: