Komunita držitelů značky spolehlivosti roste

Skupinu prověřených neziskovek rozšířily mimopražské organizace Achilleus, Fokus Liberec, Fokus Mladá Boleslav a Spolu spojit síly. Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila, na základě výsledků důkladného hodnocení nezávislými experty pro oblast řízení a financování neziskových organizací, čtyři značky Prověřená veřejně prospěšná organizace, počet držitelů se rozšířil na 36.

Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značka je zárukou pro dárce, že její držitelé pracují jako důvěryhodné a stabilní organizace. Finanční prostředky jsou využívány hospodárně a efektivně v souladu s posláním organizace.

Libušínský spolek Achilleus sdružuje děti i dospělé s vrozenou vývojovou vadou Pes Equinovarus Congenitus. Pomáhá dětem již od narození, kdy je léčba nejefektivnější. Toto období je náročné jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče.  

Posláním FOKUSU Liberec je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální pracovní a zdravotní situace.

FOKUS Mladá Boleslav z.s. je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným od roku 1992.

Českobudějovický spolek Spolu spojit síly vznikl v roce 2018 na základě potřeb rodin děti s postižením. Klíčovou myšlenkou spolku je, aby rodiny dětí s postižením nebyly na výchovu a péči osamoceny.

Značka spolehlivosti je součástí etablovaného programu Česká kvalita. Slouží soukromým dárcům jako vodítko při jejich rozhodování, kterou organizaci si k podpoře vybrat. Garantuje jim, že finanční podpora bude využita smysluplně a efektivně. V současné době se může touto značkou prokázat celkem 36 organizací. Jejich seznam AVPO ČR zveřejňuje na webové stránce www.znacka-spolehlivosti.cz.

Zdroj: AVPO ČR

 

 

Klíčová slova: