Komunikace s klientem prostřednictvím chatu

To je jedno z témat březnového čísla časopisu Sociální služby.

Chatové poradenství se v oblasti pomáhajících profesí stává čím dál frekventovanějším pojmem. Jedná se o fenomén, který přišel „v balíčku“ internetového poradenství spolu s e-mailovým, hlasovým a video poradenstvím.

O tom, co si představit pod poradenstvím prostřednictvím chatu, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a jak klient tento typ komunikace vnímá se dočtete v článku Chatová komunikace s klientem v pomáhajících profesích, jehož autorkami jsou Bohuslava Horská, Šárka Kohoutková, Lucie Kudrnová Vosečková a Andrea Lásková.

Podle autorek chatová komunikace ukázala své možnosti zvláště v období koronavirové krize.

V březnovém čísle si můžete přečíst rozhovor s hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem, který hovořil o aktuální situaci na Vysočině, jak probíhá očkování proti covidu-19 a jaké má plány v sociální oblasti. Za svou kariéru působil v sociálních službách na mnoha různých pozicích a dle jeho slov se člověk v sociálních službách naučí především trpělivosti, určité empatii a pochopení druhých, což se dle něj hodí nejen v politice, ale i v životě.

V dalším zajímavém článku Možnosti využití terapie tmou v léčebné a rehabilitační praxi se dočtete o této pravděpodobně ne tak často využívané metodě terapie, která dle Andrewa A. Urbiše nabízí způsob, jak na chvíli zpomalit, uvědomit si, co je pro nás v životě podstatné i to, kým skutečně jsme. Člověk je totiž podle něj vystaven dlouhodobému přetížení, stresu a čelí narůstající agresivitě projevující se v mezilidských vztazích.

Obsahem březnového čísla časopisu je i článek o zapojení žáků v rámci pracovní povinnosti v sociálních službách během pandemie covidu-19, dočtete se také o tom, jaké způsoby využívají brněnští pracovníci sociálních služeb k prevenci bezdomovectví. 

 

Petra Cibulková

Klíčová slova: