Kolaps sociálních služeb?

04.02.2014 16:25

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Duben bude evidentně rušný měsíc, kromě odborářů, protivládních aktivistů a seniorů se chystají demonstrovat také poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. I tato oblast padá do pásma, ve kterém chce Nečasova vláda šetřit a konkrétně ministr práce a sociálních věcí nechce ani slyšet o tom, že by poskytovatelům sociální péče dal půl miliardu, kterou požadují. Jaký to bude mít dopad na odvětví, které je extremně důležité pro statisíce lidí v České republice, to je první otázka dnešních Událostí, komentářů, dobrý večer. Organizace poskytující sociální služby budou 16.dubna demonstrovat u ministerstva práce a sociálních věcí. Chtějí od ministra Drábka půlmiliardové navýšení dotací. Jinak prý budou muset zavřít některé azylové domy, chráněné dílny, nebo domovy důchodců.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor:
Do střediska Naděje v Praze U Bulhara přicházejí každý všední den, ohřát se, umýt nebo najíst. Můžou tu taky navštívit lékaře nebo psychologa.

Pavel, bezdomovec:
Mně ukončili pobyt na ubytovně a tím jsem se vlastně dostal na ulici. Tady mám aspoň tu snídani a ten oběd.

Lukáš, bezdomovec:
Když nejsem v práci, tak jsem tady. Takovou kartu mám, tam mám jméno a 28.jsem byl ve sprše, nový oblečení mi dali.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor:
Do střediska U Bulhara přijde až 400 lidí denně. Většinou čekají venku i fronty. Kvůli nedostatku peněz na provoz ale musí v pět hodin zase odejít, i když třeba mrzne. Bez dalších dotací bude muset nejspíš Naděje omezit provoz ještě víc a některé bezdomovce odmítat.

Ilja HRADECKÝ, ředitel, Naděje:
Ti lidi v té Praze zůstanou samozřejmě, ale budou hůř oblečeni, budou špinavější.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor:
Podobně je na tom v Česku okolo 200 sociálních služeb a některé jsou podle provozovatelů před zrušením. Dotace totiž v posledních letech klesají, zatímco ještě v roce 2009 dalo ministerstvo na sociální služby 7 miliard, letos už se chystá dát o 800 milionů míň.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já si neumím představit situaci, kdy jsem minulý týden hlasoval pro vázání výdajů, abych následující týden přišel na vládu s požadavkem k navýšení nějaké položky.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor:
Některá zařízení přitom bez dalších dotací podle provozovatelů vůbec nepřežijí. Například domov pro seniory ve Vysokém Mýtě.

Ilja HRADECKÝ, ředitel, Naděje:
Máme 70 klientů, kteří tam mají trvalý pobyt a financování je zajištěno do srpna, takže v září to znamená, že bychom opravdu museli zavřít.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor:
Podle ministra Drábka se můžou organizace dostat k penězům na jednorázovou podporu sociálních projektů také prostřednictvím krajů.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Se nám podařilo v lednu vypsat výzvu na individuální projekty ve výši 1,2 miliardy korun.

Oldřich HAIČMAN, ředitel, Charita Česká republika:
Si hraje ping-pong ministerstva a kraje a my se stáváme tím ping-pongovým míčkem.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor:
Právě s kraji má jednání na ministerstvu do 14 dnů pokračovat. Pokud ale nebude úspěšné, 16.dubna jsou organizace připravené demonstrovat. Antonín Šimůnek, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek po telefonní lince a také prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký, to jsou první dva hosté Událostí, komentářů, pánové, dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Dobrý večer.

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, hrozba zrušení dvou set zařízení poskytujících sociální služby je podle vás reálná, nebo není.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Tak to samozřejmě není otázka na mě, to je otázka na poskytovatele sociálních služeb. Nicméně já bych.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane ministře, oni to říkají celkem jasně. Oni říkají, že to hrozí, tak se spíš ptám, jestli vás to zajímá.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Zajímá mě to a já tomu samozřejmě věřím, protože předpokládám, že poskytovatelé sociálních služeb nemluví jen tak do větru. Nicméně dovolte mi přece jenom, abych upřesnil jedno číslo, které v té úvodní reportáži nepadlo. Vloni byla výše dotace na poskytování sociálních služeb 6,1 miliardy korun, letos je 6,2 miliardy korun. To znamená, oproti loňsku se letos ta částka navýšila. Samozřejmě je problém v čerpání evropských peněz, protože končí některé individuální projekty v některých krajích, ale tak, jak bylo řečeno, my jsme už v půlce ledna vypsali další výzvu, která je ve výši více než jedné miliardy korun a za 2,5 měsíce nemáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane ministře, to jste říkal, to jste říkal už a bylo to řečeno v reportáži. Zajímala by mě jiná věc, jestli i přesto, že je vypsána výzva, že může být nějaká dohoda s kraji například, tak znamená to, že i přesto prostě budou poskytovatelé sociálních služeb kráceni v tomto roce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Nebudou kráceni, tak jak říkám, ta částka v letošním roce je o 100 milionů vyšší než byla v loňském roce. Jde jenom o to, aby to, co v minulých letech čerpali z evropských fondů, tak aby čerpali i letos, protože tak, jak jsem říkal, je vypsána výzva za 1,2 miliardy korun a zatím v ní není žádná žádost od krajů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Horecký, jak jste došli k tomu, že bez těch 500 miliard, 500 milionů korun bude před krachem, anebo po krachu 200 zařízení poskytujících sociální služby.

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
Většina té částky na sociální služby, konkrétně 6 miliard z těch 6,2 miliard byla již rozdělená. Ty předběžné výsledky mají poskytovatelé sociálních služeb k dispozici, tudíž jsme se všech zeptali, jakým způsobem a jak dlouho s nimi budou moct hospodařit. Následně jsme získali seznam více než 200 různých sociálních služeb, které v průběhu dubna, května, září, podzimu by měly skončit, pakliže nedostanou žádné další dodatečné dotace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, a vedle toho ten argument, který už několikrát zmiňoval ministr práce a sociálních věcí Drábek, že ta částka meziročně v podstatě vzrostla o 100 milionů, navíc byla vypsána další výzva na částku více než 1 miliarda korun plus nějaké případné jednání s kraji. Nic z toho vás, řekněme, nečiní optimističtějšími?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
Příliš ne, protože i když se podaří čerpat ty evropské finance a je potřeba říct, že některé vypadly už začátkem letošního roku, některé vypadnou v polovičce letošního roku, tak ten proces s administrováním těch evropských financí je poměrně složitý a nejdříve se podaří čerpat je někdy v listopadu, v prosinci. To už tady řada těch poskytovatelů služeb nebude těch, kteří jsou ohroženi. A pak je potřeba zmínit ještě dva faktory, tím prvním je, že se u poskytovatelů sociálních služeb projevilo ještě zvýšení dolní sazby DPH, to konkrétně 200 až 300 miliony korun a tím dalším faktorem je to, co už bylo zmiňováno a sice, že hlavně mezi lety 2010 - 2011 došlo k poklesu deset procent a zhruba půl miliardy korun, načež, na což hlavně neziskové organizace reagovaly čerpáním všech možných rezerv a rezervních fondů, které teď už nemají k dispozici a nemají z čeho čerpat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není nakonec, pane Horecký, těch 200 zařízení nebo těch 200 poskytovatelů sociálních služeb zbytných, obejde se bez nich celý systém?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
To je otázka, která by byla na delší diskusi. Zbytných v tom smyslu, že, že hned neuvidíme někoho na ulici, že hned neuslyšíme nějakou zprávu o tom, že někdo zemřel, pak se dá říct, že ano, ale tak, jak bylo v té reportáži, hovoříme o lidech se zdravotním postižením, kteří chodili do terapeutických dílen, kteří teď budou víceméně zavřeni doma a zastaví se nějaký jejich integrační proces. Hovoříme o bezdomovcích, lidech bez domova, kteří samozřejmě můžou být na ulici a projeví se to negativně zejména pak zase v zimních měsících. Hovoříme o seniorech, kdy když dojde k nějakému zařízení, tak podle zákona musí zabezpečit ty uživatele kraje tak, aby nedošlo k ohrožení jejich života a zdraví. A mohou si pak nárokovat ty finance s tím spojené u státu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře Drábku, je podle vašeho názoru potřeba mít v České republice celou tu sumu poskytovatelů sociálních služeb, kterých je něco přes 2 tisíce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Ano, překvapivě možná pro diváky nebo pro vás řeknu ano, je to potřeba, protože ty služby jsou opravdu velmi důležité. Ale není možné spoléhat jenom na jeden zdroj financování. Ty služby jsou financovány z několika různých zdrojů, jak z rozpočtu státu, tak z rozpočtu krajů a obcí, tak z poplatku, který platí ti jednotliví klienti, tak například z darů a různých dalších zdrojů. A není možné tu vinu svalovat jenom na stát, je potřeba hledat i ty prostředky jinde. Já jsem mluvil o té jedné cestě, to jsou evropské dotace, je ještě řada, je ještě řada dalších cest, o kterých jsme dneska diskutovali. Například stát dává více než 20 miliard korun formou příspěvku na péči a jde o to, aby alespoň podstatná část toho příspěvku na péči šla právě poskytovatelům sociálních služeb. Jsou i další možnosti, které zkoumá, další využití evropských peněz.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane ministře, kdo to zařídí, kdo zařídí, aby z těchto 20 miliard šla velká část poskytovatelům.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Zařídit to musíme společně. My jsme pro to připravili legislativní změny, od 1.ledna platí, že každý, kdo je příjemcem příspěvku na péči, tak musí písemně prokázat, jakou službu za to nakoupil. Já jsem dnes poskytovatele vyzval k tomu, aby nám pomohli právě v tom, aby příspěvek na péči byl skutečně prokazatelně směřován do nákupu socilních služeb, ať už prostřednictvím instituce, nebo prostřednictvím osoby blízké. Ale to jsou kroky, na kterých potřebujeme s poskytovateli sociálních služeb spolupracovat tak, aby ten výsledek byl společný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To chápu, na druhou stranu, oni 16.dubna budou před vaším, vaším úřadem, tak nevím, jestli budete spolupracovat, takříkajíc, na ulici, evidentně.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
To je samozřejmě jejich rozhodnutí, o tom já jsem nebyl informován na jednání, mně to mrzí, protože my jsme se dohodli, že do 14 dnů se sejdeme znovu, pokud možno i za účasti zástupce Asociace krajů. Zároveň s tím vyhlašovat demonstraci, která má být 4 dny nebo 5 dní po tom plánovaném našem jednání, to si myslím, že není úplně normální způsob, jak vyjednávat. Přesto prostě my to další jednání uskutečníme a já předpokládám, že budeme hledat společnou cestu, jak tu situaci řešit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Horecký, nejednáte možná trochu nečekaně ve chvíli, kdy je možná, minimálně podle toho, co říká pan ministr Drábek, nějaká dohoda a vy vedle toho vyhlašujete nějaké shromáždění či demonstraci před jeho úřadem?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
My tu demonstraci připravujeme. Samozřejmě, že bylo přislíbeno jednání do 14 dnů i za účasti krajů a pokud na tomto jednání najdeme nějaké, nějaké východisko, řešení, tak žádná demonstrace nebude. Na druhou stranu je to dalších 14 dní a příprava takové akce by trvala 14 dní, 3, 4 týdny a tady hrajeme opravdu už teď o jednotlivé dny, už je mnoho desítek zaměstnanců propuštěno ze sociálních služeb. Jinými slovy, ta demonstrace není něco, co bysme chtěli dělat, je to krajní způsob komunikace, možná výraz i už nějaké beznaděje a zoufalství a dojde k ní jenom v případě, že nedojde k dohodě na tom dalším plánovaném setkání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím, jenom pojďme si to úplně vyjasnit, pane Horecký. Vám chybějí peníze, nebo jste přesvědčeni o tom, že vám jako poskytovatelům sociální péče chybějí peníze. Po státu byste chtěli zhruba půl miliardy korun tak, aby nějaký ten deficit byl dorovnán, stát říká, že jsou i jiné způsoby, evropské peníze, zdroj od samotných klientů formou poplatků. Případně peníze od krajů, tam nevidíte někde jaksi možnost, kam sáhnout?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
U evropských financí, o tom jsme hovořili nejdříve, nejdříve koncem roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, a ty další zdroje?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
U platby uživatelů, u služeb sociální péče jsou omezeni vyhláškou, jejich horní sazba poskytovatele jsou tam na maximu a u služby sociální prevence, ty se ze zákona musí poskytovat zdarma. A co se týká jiných zdrojů a to je ze zdrojů z krajů, případně měst a obcí, tak hlavně u těch krajů je to velmi diskutované téma a tam bych řekl jenom dvě věci, první věc, o které jsme také diskutovali na tom dnešním setkání, je záležitost, kdy kraje jsou vyzývány, aby finančně participovaly, ale když se generovaly příjmy krajů v roce 2001 prostřednictvím rozpočtového určení daní, tak tam nebylo počítáno s částkou na sociální služby. Bylo tam počítáno s částkou na zdravotnictví, školství, kulturu, a tak dále, nikoliv na sociální služby. To je jedna věc, a druhá věc, že my jako poskytovatelé nemáme žádné nástroje, abysme řekli, stanovili či nějak vyjednávali s nějakou silnou pozicí, kolik má dát kraj, kolik města a obce. My vnímáme, že tuto odpovědnost má stát a že ten má jednak říct, jakou síť sociálních služeb chce a stanovit pravidla pro financování, to znamená stanovit, kdo kolik má zaplatit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy ještě jedna otázka na vás, pane ministře práce a sociálních věcí. Když tedy říkáte, že věříte poskytovatelům sociální péče, že v krizi nebo, řekněme, někde na hranici možnosti existence je 200 ústavů, tak pravděpodobně asi budete věřit i to, že jim chybí půl miliardy korun. Stát, tedy vy, je nechcete dát, tak kde by se ta půl miliarda konkrétně měla vzít. Měly by to udělat kraje, případně samosprávy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Tak jednak mluvíme o 200 poskytovaných služeb, nikoliv o 200 poskytovatelů. Já jsem řekl jasně, my jsme vypsali v lednu výzvu, která má objem 1,2 miliardy korun. To znamená, není problém najít půl miliardy korun, jde jenom o to, a to se shodujeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane, pane ministře, když, když teď, když teď někdo zvládne napsat nějaký.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
To se shodujeme s panem prezidentem Horeckým, problém je časový, ale není možné říci, že my jsme v lednu vypsali výzvu a kraje budou schopni tu výzvu čerpat v listopadu, to prostě není možné a o tom se s kraji musíme domluvit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Měly by ji čerpat dříve?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Samozřejmě, naprosto jednoznačně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co to znamená dříve.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
No, to znamená nejpozději od poloviny roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A už jste o tom s kraji mluvil?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Tak ta informace je nová, my jsme tu výzvu nakonec na popud poskytovatelů sociálních služeb i na popud krajů vypsali co nejrychleji, vypsali jsme ji v polovině ledna, očekávali jsme, že během několika týdnů se nám nahrnou žádosti o poskytování těch peněz. Dnes máme téměř konec března bez jednoho dne a nemáme žádost podanou ani jedinou, pro nás je to naprosto překvapující a proto také chci, abychom společně s poskytovateli služeb jednali se zástupci krajů, jak mohlo dojít k takové situaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, pochopil jsem to tedy správně podle toho, jak to vy oba s panem Horeckým líčíte, že kraje v tuto chvíli nechávají, takříkajíc, poskytovatele na holičkách?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
No, tak já to jinak hodnotit nemohu. Pokud je 2,5 měsíce vypsaná výzva a nemáme ještě ani jednu žádost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane prezidente, jen poslední krátká otázka. Vidíte to úplně stejně, že teď je míč na straně, na straně krajů?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
Ty kraje si tu situaci analyzovaly, protože ty podmínky těch individuálních projektů teď jsou jiné, než byly před tím. Týká se to nějaké trvalé udržitelnosti a dalších věcí a já bych tady řekl ještě jednu věc, že ministerstvo práce a sociálních věcí, jak říkal pan ministr, vědělo, že ty žádosti nejsou podávané. Nicméně až na náš podnět tři měsíce po vypsání té výzvy se uskuteční nějaké jednání s kraji a zase se dostáváme k tomu, co už jsem řekl, že bysme to měli být my poskytovatelé, kteří si to budou hlídat, kteří si budou hlídat to financování a kteří budou spojovat možná až paradoxně kraje s ministerstvem práce. A já si nemyslím, že tato role nám přísluší, i když ji teď vykonáváme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak rozhodně i toto téma, o kterém jsme mluvili na začátku Událostí, komentářů, bude Česká televize a její zpravodajství dále sledovat. Pane ministře, pane prezidente, díky za váš čas i komentáře, hezký večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, Praha:
Pěkný večer.

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České Budějovice:
Děkuji, na shledanou.

Klíčová slova: