Kociánka

21.02.2007 22:10
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno je otevřené zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt handicapovaných klientů od tří let do ukončení přípravy na povolání. Slouží 450 klientům, na všech pracovištích je dohromady 320 lůžek. Kociánka zajišťuje zdravotní a poradenskou péči, rehabilitaci, sociálně právní poradenství, výchovně vzdělávací činnost, odbornou přípravu na povolání, psychologickou a logopedickou péči.
Klíčová slova: