Knoflíková sbírka aneb Knoflík spojuje

Projekt ParaCENTRA Fenix oslovuje veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy 5. září 2022.

Lidé tak mají možnost podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zakoupením charitativního Knoflíku nebo zasláním dárcovské SMS a současně se dozvědět o životě osob s poraněním míchy - "Být vozíčkářem znamená víc než jen sedět na vozíku!"

V Česku žije cca 10 000 vozíčkářů s poraněním míchy a každý rok přibývá 250 nových případů. Mezi nejčastější příčinou míšních lézí jsou:

  • Úrazy a z nich početně nejvýznamnější dopravní nehody,
  • pády, zejména u osob nad 45 let,
  • nehody (skoky do mělké vody),
  • sportovní úrazy,
  • kriminální delikty,
  • ostatní příčiny - vaskulární a vertebrogenní nemoci, tumory, záněty, roztroušená skleróza, infekční onemocnění, vývojové a degenerativní onemocnění. 

ParaCENTRU Fenix pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, usnadňujeme jim přechod z institucionální péče do domácího prostředí, udržujeme a rozvíjíme zbytkový potenciál osob po poškození míchy, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňujeme jim sdílet a vyměňovat zkušenosti. Nabízíme jim možnost využití startovacího bezbariérového bytu. 

Zajišťujeme komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu a osobní asistenci. Nabízíme sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. 

Šíříme osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. 

Organizujeme pravidelné společenské akce – Ples pro Fenix a Dražbu pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou.

23. srpna – 5. září 2022 mají lidé možnost podpořit ParaCENTRUM Fenix během nákupu ve vybraných TETA Drogeriích, DMS lze posílat již od 22. srpna a 5. září se potkáme na nám. Svobody v Brně nebo můžete od našich dobrovolníků pohybujících se v centru Brna nakoupit charitativní Knoflík.

Michaela Arientová

 

 

Klíčová slova: