Kávomaty pomáhají

30.11.2013 14:31

Regionální výzvy Nadačního fondu Albert mají uzávěru 20. prosince 2013.

Grantový program Kávomaty pomáhají rozděluje výtěžek z prodeje kávy a čaje v tzv. kávomatech v prodejnách Albert místním neziskovým organizacím a zařízením, která se věnují práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a rodinami.
Výtěžek z programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ může být přidělen jen organizacím a zařízením působícím ve vzdálenosti do daného 30 km od kávomatu.

Vyhlášené regionální výzvy s uzávěrkou žádostí 20.12.2013 jsou v regionech:
• Děčín
• Havlíčkův Brod
• Jindřichův Hradec
• Králův Dvůr
• Krnov
• Opava
• Ostrava
• Plzeň
• Trutnov
• Vyškov
• Znojmo

I. Zaměření grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ
1) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2) Projekty komplexně postihující problematiku dětí opouštějících dětské
3) Podpora vzdělávání dětí a rodičů v náhradní rodinné péči
4) Podpora vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin

II. Kdo může žádat o grant v rámci programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ?
• neziskové organizace,
• rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

III. Výše
Maximální výše udělovaného grantu v rámci jednoho grantového kola je 50 000 Kč.

Více informací a podrobná znění regionálních výzev najdete na stránkách Nadačního fondu Albert.

Klíčová slova: