Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2012

16.01.2012 11:27

Vznikl v rámci komunitního plánování, je rozdělen do 11 kapitol a je k dispozici ke stažení.

Katalog, který vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (KP Ostrava), je sestaven z podkladů dodaných jednotlivými pracovními skupinami KP Ostrava a rozdělen do 11 kapitol, které obsahují informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb.

Nově zpracovaný „Katalog“ ke stažení ve formátu pdf naleznete na webových stránkách komunitního plánování ve městě Ostrava: www.kpostrava.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Věříme, že se pro Vás stane praktickou pomůckou při hledání řešení obtížných životních situací a poskytne Vám ucelený přehled o nabízených sociálních službách ve městě Ostrava. Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Klíčová slova: