Katalog pomůže veřejnosti i poskytovatelům

26.08.2012 13:15

V minulém týdnu předal Pardubický kraj zástupcům obcí s rozšířenou působností celkem 45 tisíc výtisků Katalogu sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji. Katalog je k dispozici i v on-line verzi.

Katalogy jsou určeny široké veřejnosti i pracovníkům městských a obecních úřadů, lékařům, poskytovatelům sociálních služeb a pracovníkům dalších úřadů a institucí, na které se obrací o pomoc občané v nepříznivé sociální situaci.

     „Katalog sociálních služeb a pomoci byl vytvořen z iniciativy Pardubického kraje v rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji, na jehož financování se podílí Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,“ uvedl Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči. „Jeho cílem je poskytnout obyvatelům kraje a pracovníkům veřejných institucí základní přehled o možnostech řešení obtížné životní situace občanů. Katalog obsahuje přehled dávek sociálního zabezpečení, seznam úřadů, na které se může občan obrátit s žádostí o pomoc, a v neposlední řadě přehled sociálních služeb, které nabízí pomoc a podporu lidem v obtížné životní situaci,“ doplnil Brýdl.

     Na přípravě katalogů se podíleli pracovníci krajského úřadu, pracovníci obcí a poskytovatelé sociálních služeb. „Všem patří poděkování za odvedenou práci. Věřím, že výsledné dílo pomůže lidem v obtížné životní situaci najít vhodnou cestu k jejímu úspěšnému řešení,“ uvedla Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.

     Pro každé území obce s rozšířenou působností byl zpracován samostatný katalog. V seznamu služeb jsou tak uvedeny ty, které působí v území dané trojkové obce. Katalogy budou dostupné na městských a obecních úřadech, u poskytovatelů sociálních služeb a na dalších veřejných místech. Zájemci o podrobný přehled všech služeb poskytovaných na území Pardubického kraje mohou navštívit internetové stránky www.socialnisluzbypk.cz, na kterých jsou umístěny aktualizované informace o sociálních službách včetně přímých odkazů na internetové stránky konkrétní služby.

Zdroj: Pardubický kraj

 

Klíčová slova: