Karel slaví narozeniny

Benefiční výstava děl 14 + 1 tvůrců pomůže plnit sny lidem s duševním onemocněním! Vernisáž se uskuteční 12. prosince v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích.

Díla 14 umělců budou vystavena až do 11. ledna 2020 v V. koloně, tréninkové kavárně provozované nestátní neziskovou organizací Green Doors z. ú.. Výtěžek z prodaných děl bude věnován člověku s duševním onemocněním, který se vrací zpět do života a potřebuje finanční prostředky pro uskutečnění důležitého životního kroku.

A proč slaví narozeniny právě Karel? Jméno Karel patřilo tatínkovi Marie Palasové, autorky a organizátorky celé benefiční akce. 

„Táta říkával, že tu bude do stovky. Byl to svérázný chlapík, se kterým nebylo vždy lehké pořízení. Naše životy se na nějaký čas rozdělily a opět spojily s jeho onemocněním Alzheimerovou chorobou. Ta z mrzouta udělala veselého člověka, který na otázku jak se má, odpovídal: „Když dám to špatné stranou, mám se dobře.“ Letos by oslavil 80. Na jeho počest pořádáme akci, která není jen oslavou narozenin, ale oslavou života jako takového“, vysvětluje svůj záměr Marie Palasová.

Prodejní díla všech 14 tvůrců vznikla na motivy Mariiných básní. Návštěvníci výstavy se mohou těšit na výtvarné počiny začínajících i ostřílených umělců. Sympatické prostory V. kolony zaplní originální tvorba z mnoha uměleckých oborů. Identita všech zaangažovaných výtvarníků včetně ukázek z jejich dosavadní tvorby bude postupně odkrývána na facebookové stránce: facebook.com/karelslavinarozeniny.

Výtěžek z prodeje vystavených děl bude věnován Tomášovi, náhradníkovi z projektu Čistá duše. Tomáš  momentálně pracuje jako kuchař v tréninkové restauraci Mlsná kavka. Práce ho naplňuje a rád by v dráze kuchaře pokračoval. Finanční podporu by chtěl použít na úhradu kurzů vaření, které by ho posunuly dál.

Posláním výstavy je kromě finanční podpory konkrétních jedinců také šíření povědomí o Green Doors, z. ú., organizaci, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

Podle dostupných informací prožije nějaké duševní onemocnění v České republice každý pátý člověk. Vinou stigmatizace a nedostatečné informovanosti široké veřejnosti o duševních chorobách často dochází u pacientů ke studu, popírání sama sebe a prohlubování strachu. Vlivem negativních emocí se zhoršuje nejen jejich duševní zdraví, ale často také dochází k přetrhání sociálních vazeb, destabilizaci jejich ekonomické situace a k obecnému zhoršení kvality života.

"Tátovým oblíbeným rčením „Když dám to špatné stranou, mám se dobře“, získává výstava přesah do sociální oblasti. Téma duševního zdraví je ve společnosti stále aktuálnější a je třeba se mu věnovat. K realizaci výstavy mne inspiroval nejen osobní zážitek s duševně nemocným tatínkem, ale i má profesní cesta, která se na chvíli stočila právě k této cílové skupině. Vedle osvěty je cílem projektu propojení světa lidí s duševním onemocněním s „lidmi za plotem“ a destigmatizace psychických onemocnění. Domnívám se, že právě osobní interakce může být oboustranně prospěšný socializační nástroj jak pro zdravé, tak nemocné jedince, jejichž role se mohou během života kdykoliv obrátit“, vysvětluje další možné přínosy Marie Palasová.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. 2019 v klubu V. kolona. Kromě zajímavých výtvarných instalací bude pro hosty připraveno bohaté občerstvení a koncert romské kapely Imperio. Vstupné bude dobrovolné. Všechny informace k benefiční výstavě „Karel slaví narozeniny“, jsou dostupné zde.

Kateřina Škabradová

 

Klíčová slova: