Kaňka na horách i díky dobročinné aktivitě studentů

04.02.2014 16:25

Jako každý rok 17. až 24. března absolvovaly děti s postižením z Kaňky i se svým doprovodem z řad rodičů sportovně rehabilitační pobyt na horách. Pro mnohé vozíčkáře je to jediná příležitost vyzkoušet si na speciální monolyži zimní radovánky, které my ostatní bereme jako samozřejmou součást zimy.

Mnozí z rodičů postižených dětí kvitují takto pořádané pobyty jako možnost strávit rodinnou zimní dovolenou se svými dětmi. Pobyt je totiž sportovními i relaxačními aktivitami ušit přímo na míru postiženým dětem a respektuje jejich specifika.
Letošní pobyt proběhl i díky spontánní aktivitě studentů z táborského gymnázia, kteří se rozhodli uspořádat mezi sebou dobročinnou sbírku a neuvěřitelný výtěžek 35.764 Kč věnovali Centru Kaňka. "Studenti v mých očích vytřeli veřejnosti zrak a ukázali svou míru empatie a ochotu řešit i záležitosti, které se jich bezprostředně netýkají – leckteří kritici morálky dnešní mládeže by si z nich mohli vzít příklad", komentovala jejich aktivitu Iva Míková, zástupkyně ředitelky Centra Kaňka.
Dar od studentů samozřejmě nemůže být jediným zdrojem financování pobytu, ale výrazně rozšiřuje možnosti jeho speciálního vybavení a odborné asistence. I když Kaňka nepořádá tyto zimní pobyty pouze pro vozíčkáře, ale i pro ostatní postižené děti a mladé dospělé, na svahu skupinku z Kaňky identifikujete právě díky monolyžím a jejich doprovodu. Každý monolyžař má svého vyškoleného asistenta pro svážení v monolyži (mimochodem i ten musí mít speciální kratší lyže) a další asistent je třeba pro manipulaci a dopomoc na vleku i na svahu. Další speciální aktivity pobytu probíhají v bazénu a tělocvičně.
Jak vnímají svou charitativní aktivitu sami studenti? Zeptala jsem se Elišky Kasperové, Patrika Čekala a Terezy Třicátníkové ze třetího ročníku francouzské sekce gymnázia. "V podstatě jsme jako redakční rada pro studentské příspěvky do novin s pomocí paní profesorky Třicátníkové hledali námět na předvánoční vydání novin. Předvánoční doba nás inspirovala k tomu, uspořádat dobročinnou akci, výtěžek z ní věnovat jako dar na charitativní účely a napsat o tom reportáž. Napadlo nás uspořádat celou akci jako odlehčení dusného období předvánočních rodičovských schůzek a během nich prodávat na jarmarku v chodbách školy výrobky studentů nebo vybírat vstupné za jejich různá vystoupení. Podporu vedení školy i pedagogického sboru jsme měli od počátku, ale museli jsme nejprve získat ostatní studenty pro realizaci našeho nápadu. Při prezentaci nápadu v jednotlivých třídách jsme se setkali jak s jeho spontánním přijetím, tak i s nezájmem, ale nakonec se z 26 tříd zapojilo celých 22, které pak pekly, vyráběly, nacvičovaly a vybíraly do kasiček finanční příspěvky. Paralelně proběhla i beseda s ředitelkou Centra Kaňka Irenou Lintnerovou, která nám přivezla ukázat monolyži, což je speciální lyže pro vozíčkáře. Rozhodně bychom do toho šli znovu."

Článek a fotografii zaslala Ludmila Budilová

Foto: SJEZD NA MONOLYŽI. Postižené děti si užívají zimní radovánky díky monolyži. Doprovází je vyškolený asistent.
Foto: Ludmila Budilová

Klíčová slova: