K podvodným praktikám při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

19.02.2014 23:23

"Podvod spočíval v tom, že skupina osob založila několik firem, ve kterých více méně fiktivně zaměstnávaly velké množství osob se zdravotním postižením. Těmto lidem vypláceli mzdu maximálně do výše 2000,- Kč a sami pak inkasovali příspěvek ve výši 8000,- Kč měsíčně," uvedl Václav Krása. 

"NRZP ČR dlouhodobě bojuje proti tomuto nešvaru. Několikrát jsme upozornili Inspektoráty práce na podivné praktiky v chráněných dílnách. Dnes už prakticky takový podvod lze těžko udělat, protože se změnila legislativa. Pokud chce zaměstnavatel příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tak musí prokázat výši vyplacené mzdy a může obdržet maximálně 75 % z vyplacené mzdy měsíčně, a to nejvýše do částky 8000,- Kč. Přesto se setkáváme s různými případy, kdy někteří zaměstnavatelé nepostupují při zaměstnávání OZP v souladu se zákoníkem práce, konstatoval předseda NRZP ČR a dodal:
 "Pokud jste se setkali s podivnými praktikami při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je nezbytné, abyste takovou věc okamžitě nahlásili na Inspektorát práce, který má pracoviště v každém okrese, případně Úřad práce ČR, nebo můžete tuto věc oznámit nám na email nrzpcr@nrzp.cz. NRZP ČR pak sama může dát podnět Inspektorátu práce k prošetření."

Klíčová slova: