Jóga + SM systém pro sluchově postižené

11.11.2012 20:41

Relaxační cvičení nabízí o.s. Orbi Pontes.

Kurz by měl zahájit v týdnu od 27.11. – do konce roku by se stihly 4 lekce a následně by se v lednu pokračovalo dalšími 6 lekcemi. Počítá se s tlumočením do znakového jazyka alespoň na prvních 5 lekcí. 

Více informací na stránkách Orbi Pontes.

Klíčová slova: