Jiří Horecký novým prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR

09.03.2013 20:20

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR nahradí ing. Pavla Duška, nečekaně zesnulého v lednu tohoto roku.

Valná hromada Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) na svém zasedání dne 6. 3. 2013 zvolila svého nového prezidenta, který nahradí v lednu tohoto roku nečekaně zesnulého Ing. Pavla Duška. Novým prezidentem UZS se stal Ing. Jiří Horecký, MBA, který od r. 2007 vykonává funkci prezidenta také v největší profesní organizaci v segmentu sociálních služeb – v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.
V období 2009–2011 byl Jiří Horecký více než dva roky viceprezidentem UZS pro sociální služby. Je také členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, akreditační komise při MPSV ČR, řady dalších expertních komisí a skupin a je rovněž soudním znalcem v oboru ekonomika a financování sociálních služeb.
Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje ve svých sekcích zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje také obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí i nestátní neziskové organizace. UZS je účastníkem legislativního procesu i tvorby rozvojových koncepcí, její představitelé pravidelně vystupují s aktuálními stanovisky na plénu Rady hospodářské a sociální dohody ČR i v jejích pracovních týmech. 
„Skloubit obě funkce bude složité, ale ne nemožné, s tímto vědomím jsem svoji nominaci také přijímal. Budu maximálně využívat možností a znalostí svých viceprezidentů, a to jak v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, tak v Unii zaměstnavatelských svazů ČR a budu samozřejmě delegovat dílčí úkoly také na výkonné ředitele, které mám spolu s dalšími odbornými týmy pracovníků k dispozici v obou organizacích,“ uvedl po svém zvolení Jiří Horecký.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: