Je spolupráce rodiny a sociálních služeb (ne)možná?

Konferenci pořádá ve čtvrtek 23. června v Praze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.

Čtvrtek 23. června 2022, 9:00 - 16:30
Hotel a školicí středisko MARIANEUM, Máchova 7, Praha 2 - Vinohrady

https://marianeum-hotel-a-skolici-stredisko.hotel.cz/

Účast na konferenci je zdarma včetně oběda a občerstvení.

Srdečně zveme kolegy ze sociálních služeb i sociální pracovníky z obcí, kteří pracují 

  • s lidmi s mentálním postižením,
  • s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním 
  • nebo se seniory 

na setkání a diskuzi nad dvěma tématy: 

1) Zapojování rodiny do plánování a péče. 
Jak spolupracovat s rodiči na řešení budoucnosti jejich dětí a jaké děláme chyby? Jaká je role služeb?

2) Propojení a sdílení dobré praxe mezi sociálními službami a sociálními pracovníky obcí. 
Jak překonat rozpory v přístupu a táhnout za jeden provaz?
 

Přihlašujte se prosím do pátku 17. června 2022.

PROGRAM KONFERENCE

9:00 - 9:30 
Prezence
 
9:30 – 10:00
Přivítání, představení SPMP ČR a záměru konference 
Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR
Jakub Nepejchal, vedoucí Poradenského centra SPMP ČR
Petra Kopička, sociální pracovnice SPMP ČR
 
10:00 – 10:20
Sociální služby poskytované různým cílovým skupinám a spolupráce s neformálními pečujícími
Veronika Králová, DiS., vedoucí Centra denních služeb, Diakonie
Radka Jahodová DiS, vedoucí Denního stacionáře Ratolest, Diakonie
 
10:20 – 10:40
Spolupráce rodiny s ranou péčí
PhDr. Barlová Jitka, Ph.D, ředitelka pobočky Rané péče Praha
 
10:40 – 11:00
Diskuze 
 
11:00 – 11:15
Kávová přestávka
 
11:15 – 12:15
Příběhy z pohledu pečujících:
 
Nikdy to není stejné...
Bc. Lenka Ticháčková, Dis, matka slečny s Downovým syndromem, předsedkyně spolku UCHO, z.s, sociální pracovnice a vedoucí SAS pro děti se zdrav. postižením
 
Spolupráce se službami z pohledu pečující o starší rodiče (bude upřesněno)
Spolupráce se službami z pohledu rodiny člověka se zkušeností s duševním onemocněním (bude upřesněno)
 
12:15 – 12:30
Diskuze
 
12:30 – 13:30
Oběd, zahradní grilování
 
13:30 – 14:00
Spolupráce s rodinnými příslušníky v rámci pobytové služby (bude upřesněno)
 
14:00 – 16:00
3 samostatné workshopy
Představení jednotlivých organizací a společná diskuze ohledně spolupráce s neformálními pečujícími
Můžete si vybrat workshop s organizací:
 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. (další organizace budou upřesněny)
Tým Poradenského centra SPMP ČR
 
Fokus Praha
Mgr. Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha
 
Česká alzheimerovská společnost
Mgr. Lucie Hájková - sociální pracovnice, koordinátorka respitní péče ČALS
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D - psycholožka, konzultantka ČALS
 
15:00 – 15:15
Kávová přestávka
 
16:00 – 16:30
Výstupy z workshopů a závěr konference

Zde můžete sledovat průběžně doplňovaný program: 
https://1url.cz/@programKONFERENCEspmp

Klíčová slova: