Je diskriminace osob se zdravotním postižením aktuálním tématem?

31.05.2012 0:29

Na seminář v Prostějově 5. června zve NRZP ČR spolu s občanským sdružením Pomocná ruka.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Občanským sdružením "Pomocná ruka" v Prostějově, za významné podpory a záštity RNDr. A. Raškové, náměstkyně Primátora města Prostějov si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem:

"JE DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM AKTUÁLNÍM TÉMATEM?"

 

Termín:   5.června 2012  v 15:00 hodin

Kde:   Národní dům - restaurace v Prostějově (bezbariérový přístup zajištěn)

 

Seminář se koná v rámci realizace projektu NRZP ČR "ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY", program EK PROGRESS 2012.

 

Přednáší lektor: doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD., Ústav speciálně pedagogických studií PdF Univerzita Palackého Olomouc

 

Předběžná témata semináře (program bude dále upřesněn):

- Česká republika a diskriminace osob se zdravotním postižením?

- Podpora uplatňování práv  osob se zdravotním postižením - posilování schopnosti správně rozlišovat, co je a není diskriminace

- Konkrétní případy diskriminace z důvodu zdravotního postižení a jejich řešení

- Dosavadní praxe řešení případů diskriminace

- Legislativa týkající se osob se zdravotním postižením

- Diskuse

 

Seminář je určen zejména pro:

- občany se zdravotním postižením;

- rodinné příslušníky osob se zdravotním postižením;

- pečující osoby o lidi se zdravotním postižením;

- neziskové organizace a  nadace;

- veřejnost.

 

Účast na semináři je zdarma, je třeba se předem ohlásit neboť kapacita je omezená. Prostory jednání jsou bezbariérové.

 

Aktivní vystoupení na semináři jsou vítána.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Za organizátory:

Jiří Vencl

Manažer projektu

Rovná práva pro všechny

 

Zástupce pořádající organizace:

Jaroslav  Švenda, místopředseda  O.S. "Pomocná ruka". tel. 777320902

 

Klíčová slova: