Jaké budou sociální služby na Českobudějovicku?

09.12.2012 22:08

Veřejné projednávání plánu proběhne na radnici města České Budějovice v pondělí 10. prosince.

Chcete mít k dispozici takové služby, které budou užitečné a potřebné? Nikdo z nás neví, kdy může sám nebo někdo z jeho blízkých potřebovat např. pečovatelskou službu, domov pro seniory, azylový dům, drogovou poradnu apod. Plán sociálních služeb má reagovat na problémy občanů – zapojte se do jeho připomínkování! Veřejné projednávání plánu proběhne na radnici již v pondělí 10. prosince.

Více než sto odborníků z řad poskytovatelů sociálních služeb připravilo ve spolupráci s uživateli těchto služeb a zástupci města nový Rozvojový plán pro sociální oblast. Tento plán rozvoje sociálních služeb představuje aktuální nabídku a budoucí koncepci v oblasti sociálních služeb jak pro seniory a zdravotně postižené, tak pro děti, mládež a rodinu, či osoby v  krizi apod. V budoucnu má vzniknout například Krajské krizové centrum s možností krátkodobého ubytování pro lidi v akutní krizi, kam patří i oběti domácího násilí či oběti trestné činnost.

„Plánování sociálních služeb má v Českých Budějovicích několikaletou tradici a jedná se o kontinuální proces, který pružně reaguje na potřeby občanů. Navrhovaný Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice pro období 2013 – 2018 vznikl na podkladě rozsáhlé sociálně demografické analýzy a dotazníkového šetření. Na jeho vzniku se podílela celá řada odborníků, ale i uživatelů jednotlivých služeb.“ přibližuje proces plánování náměstek pro školství a sociální věci Petr Podhola. „Protože sociální služby tu mají být především pro naše občany a mají zajištovat pomoc s nejrůznějšími problémy, rádi bychom pozvali širokou veřejnost k veřejnému projednávání plánu. Projednávání se uskuteční 10.12.2012 od 16:00 hodin v sále zastupitelstva města České Budějovice, v budově magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II (vchod č. 3) ve 2 patře,“ sděluje dále Podhola.

Plán je možné připomínkovat již nyní a to jak elektronicky, tak i písemně. Ke stažení a nahlédnutí je na internetových stránkách rpss.c-budejovice.cz. Do připopomínkování se mohou zapojit všichni občané města a obcí bývalého okresu České Budějovice.

Schválením plánu sociálních služeb vrcholí dvouletý projekt města České Budějovice spolufinancovaný z dotací Evropské unie - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu ČR. Plán sociálních služeb počítá také se vznikem služeb nových. Jednou z těchto služeb je Krajské krizové centrum. Koordinátorka plánování, Šárka Kovárnová, tuto službu popisuje slovy: „Krizové centrum je služba, která nám zde chybí, a prozatím ji suplují například azylové domy. Posláním takového centra je poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Zároveň bude centrum nabízet ubytování pro osoby, pro něž není pobyt doma v danou chvíli bezpečný.“ V Českých Budějovicích je poskytována ambulantní forma krizové pomoci. V současné době ji poskytují dvě sdružení: Krizovém centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji,o.s. a organizace THEIA OS.

Rozvojový plán sociálních služeb - živý dokument:

Pracovní skupiny složené z odborníků ze sociální oblasti, uživatelů sociálních služeb a zástupců města budou i nadále na dokumentu pracovat a vytvářet jednoleté akční plány, podle kterých bude docházet ke změnám v poskytovaných službách. V plánu je vedle podpory stávajících služeb například vznik výše zmíněného zařízení pro osoby v akutní krizi (včetně krizových lůžek např. pro oběti domácího násilí apod.), nebo řešení problematiky osob se zdravotním (zejm. mentálním) postižením, které dosud žijí s rodiči, ale rodiče stárnou, přicházejí do důchodového věku, či dokonce umírají a tito lidé se tak dostávají z rodinného prostředí do ústavů.

Šárka Kovárnová

Klíčová slova: