Jak využívají lidé se speciálními potřebami mobilní technologie a přidružené služby?

02.06.2013 2:00

Granty od Nadace Vodafone přispěly v minulosti k zavedení nejedné potřebné služby pro osoby s různým zdravotním postižením. Připomeňme alespoň vznik Navigačního centra Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Do budoucna hodlá Nadace Vodafone podporu tímto směrem ještě posílit. Aby ji mohla zacílit co nejúčelněji, uvítala by odpovědi od uživatelů se zdravotním hendikepem na dotazník, který pro ten účel připravila.

"Velmi nás zajímá, jak lidé se speciálními potřebami využívají mobilní technologie a přidružené služby. Zároveň bychom rádi zjistili, co v současné době v této oblasti nejvíce postrádají, případně co jim brání ve využívání již existujících technologií," říká ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal. "Výsledky výzkumu nám pomohou lépe nastavit podporu neziskovým organizacím i jednotlivcům v rámci našeho programu Technologie pro společnost."

Dotazník se nachází na http://internet.stemmark.cz/research/rid1375/start.php. Průzkum poběží do konce června 2013. 

Program Technologie pro společnost není jediným, jehož prostřednictvím Nadace Vodafone podporuje organizace poskytující služby lidem se zdravotním postižením. V minulých dnech například na přehlídce mobilních aplikací ocenila výherce soutěže Dobrá aplikace částkou 300 tisíc korun. Získalo ji olomoucké občanské sdružení Petit na vývoj kapesního elektronického komunikátoru pro alternativní komunikaci.

(wr)

Klíčová slova: