Jak správně postupovat při výběru dodavatele

16.08.2013 2:00

Návod pro příjemce dotací v rámci OPPA připravili administrátoři Operačního programu Praha Adaptibilita.

Pokud v rámci projektu nakupujete zboží, služby anebo stavební práce, u nichž lze předpokládat, že v celkovém objemu za jednu zakázku přesáhnou 400.000 Kč bez DPH, je povinností zadavatele (může jím být příjemce i partner) provést zadávací řízení.

Pravidla pro výběr dodavatele jsou obsažena v kapitole 9. (Dodávka zboží nebo služeb) Projektové příručky OPPA, která ke stažení v sekci Dokumenty na těchto webových stránkách.

 

Z pravidel pro výběr dodavatele vyplývá povinnost zadavatele zaznamenat jednotlivé kroky zadávacího řízení písemně. Není povinností používat konkrétní formuláře, nicméně protože se poměrně často setkáváme s chybami v postupech zadávacích řízení realizovaných v rámci projektů, doporučujeme, abyste připravené formuláře využívali. Získáte tak jistotu, že do dokumentace k řízení nezapomenete nějaký nezbytný údaj uvést.

Další informace jsou na stránkách OPPA.

Klíčová slova: