Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

Amelie, z.s., se chce dotazníkovým šetřením podívat na spánek onkologicky nemocných v ČR. Z výzkumů v zahraničí totiž vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace v České republice však nejsou dostupné a tak je toto téma trochu stranou zájmu. Přitom spánek je jednou ze základních potřeb člověka.

V těchto dnech se startuje online dotazníkové šetření, do kterého se může zapojit každý člověk, který prochází nebo prošel onkologickou léčbou a to bez ohledu na stadium nemoci, diagnózu nebo pohlaví. Stačí vyplnit dotazník na tomto odkazu/odkaze níže. Výsledky dotazníku budou k dispozici na podzim 2020 a poslouží k další podpoře onkologicky nemocných. Spánek je totiž téma, které by se nemělo nechávat stranou.

Spánek, regenerace a zdraví jsou tři činitele, které mají pro každého jasnou souvislost. Pro nemocné je kvalitní spánek o to důležitější, o co složitěji je dosažitelný. Nespavostí trpí podle různých odhadů 10-15% lidí, u onkologicky nemocných je to až 75%.

Řešení nespavosti je mnoho, ale ne všechna jsou dosažitelná anebo dlouhodobá. Také lidé obtíže s nespavostí často podceňují a odkládají hledání řešení. Přitom následky nespavosti zasahují mnoho vrstev fungování člověka od fyzické, přes psychickou až po sociální. Dopady nespavosti se dají vyčíslit i ve společnosti např. v následcích úrazů či chybovosti.

Krátkodobá nespavost se u člověka projevuje sníženou pozorností a soustředěním, zvýšenou ospalostí během dne, zhoršením výkonnosti, výkyvy nálad a podrážděností. V dlouhodobém horizontu pak má nespavost hlubší dopady, k nimž patří například snížení imunity, zhoršení paměti či zvýšená možnost příznaků deprese a úzkosti, výskytu cukrovky typu II. nebo obezity.

Dlouhodobé obtíže se spánkem také vedou sekundárně k různým událostem spojeným s celkovým stavem unaveného organismu. Mezi ně patří nehody a úrazy, ať už pracovní nebo například pády (u seniorů to je jeden z nejčastějších důvodu hospitalizace) a k sociálním obtížím, které se projevují negativně jak v rodinách a partnerstvích, tak v práci.

Onkologicky nemocní jsou ve zvýšené psychické, fyzické i sociální zátěži a kvalitní spánek je pro ně důležitý. Řešení nespavosti či jiných obtíží se spánkem má své opodstatnění a je jen ke škodě, pokud se jim nepřikládá dostatečná váha.

Právě vstupní výzkum na téma spánku u onkologicky nemocných v ČR se chce podívat hlouběji na to, jaký náhled na spánek mají sami onkologicky nemocní, jak jsou jejich obtíže se spánkem v řešení a zda a případně co, se v této oblasti může zlepšit.

Michaela Čadková Svejkovská

Klíčová slova: