Jak se daří transformace sociálních služeb?

06.05.2012 18:37

Podrobně na to odpovídá zpráva o plnění systémových opatření v oblasti „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ za rok 2011.

Na svých stránkách ji zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Klíčová slova: